Britse overheid en koningshuis ontberen financiële discipline

De financiële discipline van de Britse overheid en koningshuis laat te wensen over. Dit blijkt volgens de accountantsorganisatie ICAEW en de Public Accounts Committee van het parlement.

Op 7 januari publiceerde het Britse parlement het Whole of Government Accounts rapport naar aanleiding van het financieel jaarverslag van de overheid (zie www.parliament.uk).

Voor de ICAEW, dat de chartered accountants van Engeland en Wales representeert, aanleiding om nog eens hard te wijzen op de noodzaak van meer financiële discipline binnen de Britse overheid.

De opstellers van het rapport zelf, de Public Accounts Committee van het parlement, concluderen dat niet duidelijk wordt hoe de regering van plan is om de beoogde bezuinigingen van ca. 126 miljard pond gerealiseerd zal worden, noch hoe zij de doelstellingen rond het terugbrengen van het overheidstekort (van 11% naar 5,5% van het BNP in de huidige zittingsperiode) zal realiseren.

Hoewel het ministerie van Financiën inmiddels wel zegt te weten hoeveel geld het misloopt als gevolg van fraude en eigen fouten, 2 miljard pond aan belastingen, en 3,3 miljard in de pot ‘sociale uitkeringen’, heeft het nog steeds geen zicht op hoe(veel) dat in andere overheidssectoren is. . Evenmin wordt helder of en in hoeverre de overheid haar eigen doelstelling van algemene salarismatiging waarmaakt. In elk geval is duidelijk dat nog teveel hoge ambtenaren zichzelf via eigen bedrijven (teveel) laten betalen via zogenaamde off-payroll arrangementen

Een ander gelijktijdig verschenen rapport van dezelfde Public Accounts Committee constateert dat de Royal Household vorig jaar liefst £2,3 miljoen uit zijn reservepotje van £3,3 miljoen heeft moeten opnemen, door ruim meer uit te geven dan de 31 miljoen pond die het Britse koninklijk huis jaarlijks toegeworpen krijgt. Er is nu nog maar één miljoen pond over, volgens de commissie een historisch laag bedrag.

De PAC raadt de koningin aan beter te budgetteren voor de langere termijn, en draagt het ministerie van Financiën op zich (pro)actiever te bemoeien met de inkomsten en uitgaven van de monarch.

Gerelateerde artikelen