Brief NBA aan informateur: ‘Samen bouwen aan vertrouwen’

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft in een brief aan de nieuwe informateur Mariëtte Hamer vier thema’s benoemd, waaraan het accountantsberoep samen met het nieuwe kabinet wil verder werken.

De vier thema's zijn het stimuleren van betrouwbare financiële informatie en vertrouwen in de accountantssector, continu inzetten op fraudepreventie en -bestrijding, het stimuleren van langetermijnwaardecreatie en verduurzaming van de economie en tot slot het bieden van perspectief tijdens en na de coronacrisis.

De beroepsorganisatie noemt in de brief als eerste het stimuleren van betrouwbare financiële informatie en vertrouwen in de accountantssector zelf. “We roepen een nieuw kabinet op om samen met de accountancysector te bouwen aan vertrouwen in de informatievoorziening van het bedrijfsleven en de publieke sector. Wij zien dit als een maatschappelijke opdracht voor de accountant, vanuit onze rol om in het publiek belang te handelen.”

De NBA wil daarbij graag samenwerken met betrokken ministeries, de beide kwartiermakers, ondernemers en gebruikers van gecontroleerde informatie. Invoeren van een in control statement voor ondernemingen en het verplicht rapporteren door onderneming en accountant over fraude(risico’s) en continuïteit moeten helpen om het vertrouwen te vergroten, aldus de NBA. 

Verder wil de beroepsorganisatie een continue inzet op fraudepreventie en -bestrijding. “Het is van belang dat de huidige dialoog tussen wetgever, kwartiermakers, ministeries, opsporingsinstanties, ondernemingen en de brede accountancysector over fraudepreventie en -bestrijding geïntensiveerd wordt”, stelt de NBA. Zo krijgt het thema de doorlopende aandacht die het verdient en kan samenwerking geïntensiveerd worden.  

Het stimuleren van langetermijnwaardecreatie en verduurzaming van de economie kan door het nieuwe kabinet worden aangemoedigd door EU-wetgeving snel om te zetten naar de Nederlandse situatie, aldus de beroepsorganisatie. Samen met de accountancysector kan de implementatie hiervan ter hand worden genomen. “Als NFI-verslaglegging de standaard wordt, is het belangrijk om dit mee te nemen in de huidige wijze van toezicht. Het Nederlandse beleid moet uiteindelijk aansluiten op de Europese en internationale kaders.”

Perspectief, tijdens en na de coronacrisis, is het vierde punt van de brief aan de informateur. “We werken graag samen met het nieuwe kabinet wanneer de steun afgebouwd wordt en gekeken wordt hoe uitgestelde betalingen op verantwoorde wijze terugbetaald gaan worden door ondernemers”, zo schrijft de NBA.

Bij de accountantscontrole van ontvangen corona-noodsteun is een goede balans tussen kosten en maatschappelijke baten van groot belang. “De NBA voert hiervoor een continue dialoog met het ministerie van SWZ en zet dit gesprek graag voort met een nieuw kabinet.”

Veel van de genoemde punten in de brief “verdragen geen uitstel”, benadrukt de NBA. Maar de beroepsorganisatie staat het nieuwe kabinet rondom de genoemde punten graag bij. “Nederland kan rekenen op zijn accountants.”

Download hier de brief van de NBA.