Brexit-pijn voor exporteurs voelbaar

Sinds het brexit-referendum in 2016 blijft de groei van de Nederlandse export naar het VK achter.

Door het besluit om de EU te verlaten daalde het Britse pond sterk in waarde. Volgens een analyse van het ING Economisch Bureau heeft dit valuta-effect de waarde van de Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk in 2018 met bijna 11 miljard euro gedrukt. Dit heeft impact op de bedrijfssectoren. 

Bij goederenexporteurs in bijvoorbeeld de landbouw, industrie en groothandel leidt het valuta-effect tot druk op de afzetprijzen. Onder andere voor toeleveranciers in de auto-industrie is de markt ook uitdagender doordat de Britse autoverkopen dalen. Bij de dienstensectoren is het beeld gemengd. Zo stagneert de groei van het Britse toerisme in Nederland maar neemt de uitvoer van zakelijke adviesdiensten sterk toe.

Groei van goederenexport stagneert
Sinds 2016 ligt de groei van de Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (+6%) beduidend lager dan de exportgroei naar de rest van Europa (+17%). De toename van de uitvoerwaarde van goederen stagneerde en de brexit is daarbij een bepalende factor. 

Door het besluit tot uittreding en de economische onzekerheid die dat met zich meebracht, daalde het pond sterk in waarde. Het pond staat nog altijd beduidend lager dan voor het referendum. Producten van Nederlandse exporteurs zijn door de waardedaling relatief duurder geworden voor Britse afnemers en dat maakt ze minder concurrerend. 

Thijs Geijer, ING Sectoreconoom: “De totale export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in 2018 ruim 60 miljard euro. Uit onze berekeningen blijkt dat wanneer de koers van het pond niet was ingezakt, de Nederlandse exportwaarde van goederen en diensten over 2018 bijna 11 miljard euro hoger uit had kunnen vallen”

Gerelateerde artikelen