Brede steun in Kamer voor wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds (APF)

Pensioenpartijen die zich beraden op hun toekomst krijgen er binnenkort een nieuwe mogelijkheid bij: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Een brede meerderheid in de Tweede Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel APF van staatssecretaris Klijnsma.

Hierdoor wordt een nieuwe vorm van bundeling van pensioenregelingen mogelijk gemaakten kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2016.

Doel

Steeds meer pensioenfondsen, vooral kleine fondsen, zijn op zoek naar een collectief om zich bij aan te sluiten. Een van de redenen is de afname van het aantal deelnemers. Daardoor hebben zij steeds meer moeite om zelfstandig te blijven bestaan. Door de gescheiden uitvoering van pensioenregelingen in een APF kan een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds de eigen identiteit en solidariteit van de collectiviteitskring en anderzijds schaalvoordelen. Klijnsma:‘Dit is een belangrijke wet voor pensioenfondsen en verzekeraars en de mensen die daar hun pensioen hebben. Fondsen kunnen vanaf nu makkelijker en efficiënter samenwerken. Dat scheelt kosten. Daar hebben deelnemers en gepensioneerden voordeel van.’

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

De verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen zich nog niet omvormen tot een APF. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aan het onderzoeken hoe ze dit kan vormgeven zonder dat het een marktverstorende werking heeft. Dat zou niet in het belang van de deelnemers zijn.

Gerelateerde artikelen