Brancheresultaten 2018: 7 procent omzetgroei accountants- en administratiekantoren

Het grootste deel van de omzet komt nog steeds uit administratie, samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van aangiften.

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten een omzetgroei zien van 7 procent. 

Kantoren investeren fors in ICT, waarvan de kosten met 13 procent toenamen. Ook is geïnvesteerd in duurder personeel, met meer capaciteit, waardoor de personeelskosten toenamen met 12 procent. 

Het resultaat vóór managementbeloning steeg met 6 procent. Eigenaren konden daardoor meer aan zichzelf uitkeren. Verder blijkt dat verreweg het grootste deel van de omzet wordt gehaald uit administratieve dienstverlening en samenstellen van jaarrekeningen. Hoe lang blijft dat nog stand houden?

Derde haalt norminkomen niet
Toch heeft 32 procent van de kantoren een resultaat voor managementbeloning dat niet toereikend is om per fte management 60.000 euro te verdienen. Dit is al sinds jaren het normbedrag dat een eigenaar of aandeelhouder zou moeten kunnen verdienen in deze branche.

Gemiddelden
Het gemiddelde kantoor heeft in 2017 een omzet van 474.000 euro en is 5,5 fte groot, waarvan 1,5 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor heeft in totaal 157.000 euro aan resultaat vóór managementbeloning. Het gemiddelde kantoor investeert 22.000 euro (5 procent van de omzet) in ICT en 187.000 euro (40 procent van de omzet) in personeel. Het gemiddelde kantoor keert 122.000 euro uit aan haar eigenaren.

Administratief werk levert grootste deel omzet
Het grootste deel van de omzet komt nog steeds uit administratieve verwerkingen, samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van aangiften: maar liefst 84 procent. De omzet uit advisering stijgt mondjesmaat. Deze kleine stijging laat nog niet de verwachte trendbreuk zien. Het overgrote deel van de omzet blijft gebaseerd op administratieve taken. Dit zijn werkzaamheden die de komende jaren sterk onder druk komen te staan vanwege verregaande automatisering.

Winstgevendheid door verhoging productiviteit
De declarabiliteit stijgt naar 75 procent. Dit zien we ook terug in een gestegen omzet per medewerker. Kantoren slagen er duidelijk in de productiviteit te verhogen en dat komt de winstgevendheid ten goede. De omzet per medewerker is het grootst bij kantoren van 7-10 fte en 15+ fte. Kleine kantoren van 1-3 fte behalen minder omzet per medewerker, maar hebben ook lagere kosten per medewerker.

Het resultaat voor managementbeloning is het hoogst bij éénpitters. Het resultaat per kantoorhouder is bij grotere kantoren echter veel hoger dan bij kleinere. Kantoren vanaf 16 fte behalen ruim 180.000 euro resultaat per kantoorhouder, terwijl kantoren tot 2 fte onder de 60.000 euro blijven.

Personeel en ICT ontwikkelingen
Gemiddeld werken er 5,3 fte bij de ruim 420 respondenten. Dat is een stijging van 2,5 procent. Dit is opmerkelijk knap in een branche die het steeds moeilijker heeft om aan goed personeel te komen.

Qua ontwikkelingen in ICT zien we dat steeds meer kantoren investeren in automatisering via scan-en-herken en boekhouding in de cloud. Dat laatste lijkt de standaard te zijn geworden, want ruim 80 procent van de kantoren geeft aan dit ‘uitgerold’ te hebben bij klanten.

Gaat het nu goed met de branche of niet? 
Dat hangt ervan af hoe je ernaar kijkt. Het gemiddelde kantoor groeit weliswaar qua resultaat vóór managementbeloning met 6 procent en qua omzet met 7,1 procent. Maar 32 procent van de kantoren levert de eigenaren geen minimale beloning van 60.000 euro op. Gelukkig zien we wel een sterker stijgende omzet in 2017 ten opzichte van eerdere jaren.

Kantoren investeren sterk in automatisering, maar lijken nog steeds te slapen als het gaat om het toevoegen van extra toegevoegde waarde. Het administratieve werk prevaleert nog sterk. Kennelijk zit de huidige klant daarop te wachten. Maar voor hoe lang nog?

Over de Benchmark Kantoorcijfers
In totaal deden 421 NOAB- en Fiscountkantoren mee aan deze benchmark, die inmiddels zijn 8e jaargang ingaat. Dit is representatief genoeg om uitspraken te doen over de gehele markt. De Benchmark Kantoorcijfers is de succesvolle branchebrede benchmark voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij Fiscount en NOAB. Doel van de benchmark is om de aangesloten kantoren te voorzien van relevante vergelijkingsinformatie voor inzicht in de eigen cijfers en voor uitzicht op verbetering.

Lees ookDaan van der Poel (Vanhier Accountants): “Uurtje-factuurtje zeer gevaarlijk”

Gerelateerde artikelen