Boze AA blokkeert klant toegang tot online boekhoudprogramma [15/232]

Onjuiste communicatie leidde tot een breuk tussen een klant en een accountantskantoor. Vrijdag 8 mei werd de betrokken accountant voor de tuchtrechter gedaagd mede omdat hij bij de afwikkeling elke medewerking weigerde. De accountant vroeg zich af wat hem dan tuchtrechtelijk te verwijten viel.
Niet onderdeel van de opdracht, maar wel de gewoonte, was dat het accountantskantoor voor de adviseur in vastgoed de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel deponeerde. Toen de adviesonderneming navroeg of dit tijdig was gedaan, kreeg hij van de AA een bevestigend antwoord. Dat later onjuist bleek te zijn. De te late deponering had geen gevolgen voor de onderneming, maar bleek een lont in een kruitvat te zijn.
De klant gaf aan van de accountant af te willen, waarop die prompt de toegang tot het online boekhoudprogramma blokkeerde. Hij stuurde wel de volledige administratie, maar de klant wilde juist een digitaal overdraagbaar bestand zodat ze zelf een boekhoudpakket kon aanschaffen. Elk verzoek tot overleg werd vervolgens door de accountant geweigerd. Ook zou hij niet zijn ingegaan op een officiële klacht.
Het stak de AA dat de ondernemer nu naar de Accountantskamer is gestapt omdat hij na bedreigingen zijn zin niet heeft gekregen. De jaarrekening 2012 was naar tevredenheid verzorgd. De ondernemer had slechts een servicecontract voor het online boekhoudsysteem. Daarmee gaf hij aan dat de afsluiting van het account volgens hem legitiem was. Dat er iets is misgegaan bij de deponering van de stukken, erkende hij. Maar het was geen taak voor hem als accountant. De deponering moet immers door het bedrijf zelf geregeld worden. Hij erkende wel na vragen van de Accountantskamer dat hij uit boosheid het boekhoudaccount sloot. ‘Maar uit niets blijkt wat ik als accountant fout heb gedaan’, besloot de gedaagde.

Vonnis
Een AA, die uit boosheid de toegang van een klant tot het online boekhoudprogramma had geblokkeerd, is door de tuchtrechter op de vingers getikt. De Accountantskamer legt de AA een waarschuwing op.
De klant had aangegeven van de accountant af te willen, waarop die prompt de toegang tot het online boekhoudprogramma blokkeerde. Hij stuurde wel de volledige administratie, maar de klant wilde juist een digitaal overdraagbaar bestand zodat ze zelf een boekhoudpakket kon aanschaffen. Elk verzoek tot overleg werd vervolgens door de accountant geweigerd. Ook zou hij niet zijn ingegaan op een officiële klacht, zo bleek tijdens de zitting van de Accountantskamer eerder dit jaar.
 
‘Door klaagsters direct nadat zij de opdracht hadden beëindigd, de toegang tot de digitale onbewerkte gegevens uit de administratie van klaagsters te ontzeggen en niet in te gaan op verzoeken van klaagsters om hen weer toegang te verschaffen tot het Twinfield account, heeft betrokkene bij het eindigen van de door hem verleende professionele dienst onzorgvuldig en derhalve in strijd gehandeld met de eisen voortvloeiend uit het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, zoals bedoeld in artikel 2 onder d. van de VGBA,’ aldus de Accountantskamer. De tuchtrechteracht in deze klachtzaak de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Daarbij is nog ten voordele van betrokkene meegewogen dat hij niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

(Door: Michiel Satink/Juridisch Persbureau Zwolle)
Gerelateerde artikelen