Booking.com verslikt zich in risico pensioenpremie

Ruim 400 miljoen om een kwart eeuw pensioenpremie alsnog te betalen. 

Het internetbedrijf voor hotelboekingen Booking.com moet zich aansluiten bij een pensioenfonds voor de reisbranche. Het concern verzette zich daartegen en vindt zichzelf vooral een technologieplatform, maar het gerechtshof in Den Haag is het daar niet mee eens. Moederbedrijf Booking Holdings houdt rekening met een extra kostenpost van 405 miljoen euro.

De zaak was jaren geleden aangespannen door pensioenfonds Bpf Reisbranche, dat vond dat Booking.com vooral actief is met het bemiddelen voor reizigers. Daarmee zou het bedrijf een reisagent of reisorganisator zijn en ook verplicht mee moeten doen met het pensioenfonds voor dit soort bedrijven.

Onzin

Booking.com vindt dit onzin en stelt vooral een reserveringsplatform aan te bieden. Klanten boeken weliswaar via de sites van het bedrijf, maar Booking.com zelf zou niet actief betrokken zijn bij de overeenkomst tussen hoteliers en toeristen.

Maar het gerechtshof maakt uit de statuten, website, jaarstukken en algemene voorwaarden van Booking.com op dat het bedrijf wel degelijk bemiddelt bij onlineboekingen van overnachtingsplekken voor reizigers. Ook de werkzaamheden aan de IT en software van Booking.com vallen daar volgens het hof onder. "Booking.com is daarmee verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van de bedrijfstak reisbranche."

Pensioenfonds PGB, de opvolger van Bpf Reisbranche, is "blij dat er nu voor alle betrokkenen helderheid lijkt te zijn gekomen in deze zaak". "We zullen het arrest goed bestuderen en aan de hand daarvan nadere vervolgstappen bepalen", meldt de organisatie verder.

Oordeel Hoge Raad

De zaak sleept zich al jaren voort. In eerdere uitspraken gaven de rechtbank en het gerechtshof van Amsterdam juist Booking.com gelijk. Vervolgens stapte het pensioenfonds naar de Hoge Raad, die oordeelde dat Booking.com juist wel als reisagent optreedt. Daarop moest het gerechtshof van Den Haag de zaak opnieuw beoordelen.

Booking.com zegt de mogelijkheden te onderzoeken om het oordeel van het Haagse gerechtshof aan te vechten. Het bedrijf vreest onder andere problemen met het aantrekken van personeel als het is gebonden aan een vast pensioenprogramma.

"Als wereldwijd technologiebedrijf geloven we dat flexibiliteit en autonomie cruciaal is om ons totale beloningspakket, inclusief ons pensioenplan, aan te passen aan de behoeften van ons divers en internationaal personeelsbestand", reageert het bedrijf. (ANP)

 

 

Gerelateerde artikelen