Bond voor Belastingbetalers ziet arrest Hoge Raad als ‘cliffhanger’

De Bond voor Belastingbetalers is niet negatief over het arrest van de Hoge Raad en constateert dat de slagingskans van de massaal bezwaar procedure over de vermogensrendementsheffing niet is afgenomen. “Integendeel,” aldus de bond die samen met Grant Thornton bezwaarprocedures voert tegen de spaartaks.

In het arrest van 10 juni concludeert de Hoge Raad weliswaar dat in deze specifieke casus de box 3 heffing geen inbreuk is op het eigendomsrecht. Tegelijkertijd stelt de Hoge Raad dat als de onhaalbaarheid van de rente duidelijk wordt, de wetgever de regeling aan moet passen. Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers: “De grondslag voor de heffing was in 2011 wellicht nog acceptabel, maar onze procedure gaat over het spaarvermogen van mensen in 2014 en de spaarrente is sinds 2011 alleen maar verder gedaald. Inmiddels is er geen bank meer die meer dan 1% aan rente uitkeert.”

‘Cliffhanger’

De Hoge Raad heeft vandaag arrest gewezen in de casus van een belastingbetaler met vastgoed in box 3. “Hierbij heeft de Hoge Raad helaas niets gedaan met het advies van de Advocaat-Generaal Niessen, en in dat opzicht is het arrest teleurstellend. De Hoge Raad oordeelt dat niet kon worden aangetoond dat het veronderstelde fictieve rendement van vier procent niet haalbaar was voor de betreffende persoon in het jaar 2011. Echter, de Hoge Raad concludeert wel expliciet dat er een grens is aan de belasting over box 3. Als aangetoond wordt dat het rendement al meerdere jaren niet haalbaar is, dan kan de conclusie heel anders luiden,” aldus De Vries. “Wat dat betreft zien wij dit arrest als ‘cliffhanger’.  Wij zijn erg benieuwd hoe de Hoge Raad oordeelt in ons proces. In onze procedure betreft het geen vastgoed maar spaargeld, in een periode dat de gemiddelde spaarrente is gedaald tot onder de 1,5%.”

‘Bom onder nieuwe box 3-systeem’
 
Volgens de Bond voor Belastingbetalers en Grant Thornton legt het arrest van de Hoge Raad ook een bom onder het nieuwe box 3-systeem, dat ingaat per 1 januari 2017: “Ook uit dit nieuwe systeem blijkt niet dat de heffing is aangepast aan een benadering van het werkelijke rendement. Nog steeds is het voor mensen onmogelijk om te voldoen aan de rendementseisen van de wetgever, ook in het nieuwe systeem.”

De massaal bezwaar procedure van de Bond voor Belastingbetalers ligt momenteel voor bij diverse rechtbanken in Nederland.

Gerelateerde artikelen