Boeren met plaats voor mest mogen vee houden

Boeren die hun mest kwijt kunnen op hun eigen grond hoeven niet te bloeden voor het Nederlandse mestoverschot. De ChristenUnie en D66 vinden in de Tweede Kamer een meerderheid met onder meer de PvdA en het CDA aan hun zijde om dit te regelen.

De Nederlandse boeren hebben de afschaffing van de melkquota aangegrepen om hun veestapel flink uit te breiden. Die nieuwe koeien produceerden echter veel te veel mest. De Europese Commissie dreigt daarom de toch al extra soepele mestregeling voor de Nederlandse landbouw in te trekken.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) besloot daarop alle boeren, ook de zogeheten grondgebonden en biologische boeren, te vragen koeien in te leveren. Met die “oneerlijke'' maatregel heeft hij volgens Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) “de toekomst van veel gezinsbedrijven op het spel gezet''. Volgens haar D66-collega Fatma Koşer Kaya “moet aan de onzekere situatie van de boeren een einde komen''.

PvdA-Kamerlid Henk Leenders ziet de uitzondering als een steun in de rug voor boeren die duurzame landbouw bedrijven. “Deze wet is een belangrijke stap voor de duurzame landbouw die wat de PvdA betreft alleen maar meer de ruimte krijgt'', aldus Leenders.

Het CDA steunt het voorstel van de CU, en D66 ook. De christendemocraten willen melkveehouders bovendien het recht geven grond van gepensioneerde buurboeren te gebruiken om binnen de fosfaatgrenzen te blijven. “Van Dam moet willen knokken voor boeren en hun families'', is de boodschap van CDA-Kamerlid Jaco Geurts aan de staatssecretaris.

 

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen