Boedelscheiding legt splitsing EY lam

Veel van de medewerkers hebben geen idee waar ze terecht gaan komen.

De stemming over het splitsen van EY in advies en accountancy, is doorgeschoven naar het nieuwe jaar. Er is nog juridische onduidelijkheid over het doorvoeren van de scheiding. Met name het regelen van de boedelscheiding leidt momenteel tot vertraging. 

Dat meldt de Financial Times. Het grote knelpunt zit bij de raamovereenkomst die regelt hoe activa, passiva en menskracht worden verdeeld over de landenorganisaties. Op hoofdlijnen is EY hier wel uit, maar er moeten nog heel wat details worden geregeld. EY moet exact beschrijven aan welk bedrijf partners worden toegewezen, welke voorwaarden voor de deal van kracht zijn en de omvang van eventuele uitbetalingen. Het uitbetalen komt erop neer dat accountants cash krijgen en adviseurs aandelen in een nieuw, beursgenoteerd adviesbedrijf.

Veel van de 365.000 medewerkers weten nog steeds niet aan welke organisatie ze zullen worden toegewezen, aldus de Financial Times. Deze onzekerheid komt doordat de toekomstige accountantsorganisatie van EY niet alleen accountants, maar ook fiscalisten meeneemt. Die moeten helpen bij complexe controleopdrachten en bij het opnieuw oprichten van een adviespraktijk bij de afgesplitste accountantsdienst van EY. 

Verder wil EY leiders aanstellen voor de twee gesplitste takken voordat de splitsing in stemming wordt gebracht bij de partners. Maar deze toekomstige topmanagers zijn nog niet bekendgemaakt. Naar verluidt is de adviestak nog op zoek naar een CFO met ervaring in een beursgenoteerd bedrijf.

De stemming over de splitsing staat nu gepland voor ergens in het eerste kwartaal. Aanvankelijk zou de stemming onder 13.000 partners wereldwijd deze maand beginnen. De landenorganisaties van de VS en Groot-Brittannië zijn het eerst aan de beurt, omdat die binnen EY het grootst zijn. Samen zijn ze goed voor de helft van de ruim 45 miljard dollar omzet die EY afgelopen boekjaar heeft genoteerd.

De drijvende kracht achter de splitsing, Carmine Di Sibio – voorzitter van EY Global, blijft voorlopig op zijn post. Formeel stopt dit jaar zijn termijn als EY-voorzitter, maar hij plakt er nu nog twee jaar aan vast om de splitsing goed af te ronden.

Inmiddels zijn de economische vooruitzichten niet meer zo zonnig als toen de splitsingsplannen werden bedacht. Zowel de rente als de financieringskosten zijn gestegen. EY hoopt dat het afgesplitste adviesbedrijf 11,5 miljard dollar zal ophalen door een belang van vijftien procent in een beursgang te verkopen.
 

Gerelateerde artikelen