‘Bitcoin zeer risicovolle belegging voor houder stamrecht bv’

Wanneer de Bitcoinbubble barst, dreigen mensen die in het verleden hun ontslagvergoeding in een stamrecht bv hebben ondergebracht en daarmee in de digitale munt beleggen dubbel te worden benadeeld.

Daarvoor waarschuwt fiscaal adviseur Pim van Rijswijk van de VRB Adviesgroep.

De organisatie krijgt meerdere keren per dag de vraag van klanten met een stamrecht bv of beleggen in Bitcoin een goed idee is. Het internetbetaalmiddel wordt momenteel snel meer waard. Vanuit fiscaal oogpunt ontraadt Van Rijswijk de investering echter. Het gevaar zit hem in de manier waarop de belastingdienst mogelijk zal omgaan met een verlies.

“Wie met zijn stamrecht bv investeert in bijvoorbeeld vastgoed en verlies lijdt, kan dit zakelijke verlies ten laste van de bv nemen. Een Bitcoin-investering is alleen geen normale zakelijke investering. Het is zuiver speculatieve handel die wordt gedreven met het oog op winst en waarbij iedere rationele grond ontbreekt”, zegt de directeur van de VRB Adviesgroep.

“De belastingdienst zou zo’n investering en het nemen van een verlies hierop als onzakelijk kunnen beschouwen. Dan zullen zij de investering kunnen bestempelen als een privébesteding. Dit betekent dat de transactie wordt gezien als privé-onttrekking (loon/dividend/rekening-courant) en niet als een investering door de (stamrecht) bv. Dit houdt dan in dat het verlies niet aftrekbaar is van de winst van de bv.”

Wie dus een deel van of de gehele ontslagvergoeding heeft omgezet in Bitcoins en als de digitale munt vervolgens onderuit gaat, verliest twee keer. Waarbij de tweede maal pas over heel veel jaren kan worden gevoeld. Namelijk wanneer de stamrecht bv uitkeert. Dit is bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Op dat moment moet loonbelasting worden afgedragen. Over vermogen dat er alleen niet of gedeeltelijk niet meer is.

Volgens fiscaal specialist Van Rijswijk is er nog een tweede risico dat aan Bitcoins als belegging voor de houder van een stamrecht bv kleeft. Als de besloten vennootschap failliet gaat door de mislukte investering zou de bestuurder kunnen worden beschuldigd van onbehoorlijk bestuur. Dan dreigt persoonlijke aansprakelijkstelling. Wat betekent dat de bestuurder opdraait voor eventuele schulden, zoals een belastingschuld.