Biodiversiteitscrisis benadrukt noodzaak van bedrijfstransparantie

KPMG, Ambipar en One Earth steunen de GRI Biodiversity Standard.

Terwijl de wereldwijde gemeenschap op 5 juni de Wereldmilieudag markeert, benadrukt de groeiende biodiversiteitscrisis waarom bedrijven meer moeten doen en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun impact op de wereld, met een nieuwe vereiste bijgewerkte rapportagestandaard voor biodiversiteit.

De Biodiversiteitsstandaard (GRI 304) wordt jaarlijks gebruikt door ten minste 2.000 organisaties, van de in totaal meer dan 10.000 bedrijven die rapporteren met de GRI-standaarden. Uit onderzoek van KPMG uit december 2020 blijkt echter dat minder dan een kwart van de grote bedrijven die risico lopen door verlies aan biodiversiteit, over dit onderwerp rapporteren. Een herziene norm zou veel meer organisaties kunnen helpen om hun rol in biodiversiteit aan te pakken en te voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden op het gebied van transparantie.

De GRI Standards worden aangeboden als een gratis publiek goed en bieden wereldwijde dialoog over maatschappelijke, ecologische en economische effecten. Toch zijn er investeerders nodig om het GRI in staat te stellen het kostbare proces van onderzoek, ontwikkeling en oplevering van een herziene biodiversiteitsnorm te voltooien.

Financiering van meer dan €150.000 (US $ 180.000) is nu binnengehaald, als een speciaal project in het kader van het Global Standards Fund, waardoor GRI plannen voor het project kan initiëren. Samen hebben de internationale dienstverlener KPMG, de Braziliaanse milieudienstverlener Ambipar en het in de VS gevestigde One Earth (samen met een particuliere donatie) hun steun toegezegd door zich te abonneren op het proces voor het vaststellen van standaarden van GRI.

Wim Bartels, Global Co-Head, KPMG IMPACT Measurement, Assurance & Reporting, zei:
“Biodiversiteitsverlies is een van de grootste ESG-uitdagingen voor zowel de planeet als de samenleving als geheel en kan alleen worden voorkomen als we allemaal aandringen op noodzakelijke veranderingen. Bedrijven moeten nu laten zien hoe ze de samenleving dienen, naast het creëren van langetermijnwaarde voor aandeelhouders. Goede ESG-rapportage staat gelijk aan goede financiële rapportage en KPMG ondersteunt impactgerichte wereldwijde standaarden. We zijn daarom verheugd om GRI te ondersteunen bij de ontwikkeling van zijn nieuwste Biodiversiteitsstandaard.”

Cristina Andriotti, voorzitter van Ambipar, legt uit:
“Ambipar gebruikt de GRI-normen voor de geloofwaardigheid, onpartijdigheid en vertrouwen in hun proces. Wij zijn van mening dat het door implementatie van de GRI-normen mogelijk is om onze wereldwijd erkende ESG-doelen en indicatoren te realiseren, waardoor transparante communicatie met onze belanghebbenden mogelijk is. Om deze reden, en omdat we geloven dat het belang van biodiversiteit voor de planeet de verantwoordelijkheid van ons allemaal is, steunen we de nieuwe GRI Biodiversity Standard.”

Karl Burkart, adjunct-directeur van One Earth, zei:
“One Earth zet zich in voor het bevorderen van samenwerking om de dringende maatregelen te nemen die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken. De decimering die we zien in de wereldwijde biodiversiteit is onmiskenbaar verbonden met de effecten van klimaatverandering. Daarom zijn we verheugd om samen te werken met GRI om een ​​bijgewerkte en wereldwijd toepasbare biodiversiteitsstandaard te ondersteunen. Alleen door collectieve verantwoordelijkheid te nemen voor impacts kunnen organisaties bijdragen aan oplossingen die onze planeet beschermen.”

Marco van der Ree, GRI Chief Development Officer, voegde toe:
“Van het beschadigen van plattelandseconomieën, de gezondheid van onze oceanen tot het verminderen van de beschikbaarheid van grondstoffen, niet alleen heeft de planeet te lijden onder het verlies aan biodiversiteit, maar organisaties worden op vele manieren financieel getroffen. Uit recent onderzoek van Swiss-Re is gebleken dat 55% van ons wereldwijde BBP afhankelijk is van goed functionerende ecosystemen. Daarom is de prikkel voor bedrijven om bij te dragen aan wereldwijde oplossingen nog nooit zo groot geweest. Het begrijpen van hun impact is stap één in de richting van dat doel.

GRI zet zich in om de wereldwijde gemeenschappelijke taal te bieden voor duurzaamheidsverslaglegging als katalysator voor verandering. De Global Sustainability Standards Board evalueert en actualiseert de Standards regelmatig, zodat ze de toonaangevende wereldwijde praktijk weerspiegelen om te rapporteren over kritieke duurzaamheidseffecten. Ik ben de vier oorspronkelijke financiers dankbaar voor hun bijdrage aan een nieuwe biodiversiteitsstandaard, die de urgente uitdagingen waar we voor staan, zal verlichten.”

GRI blijft zoeken naar extra financiers om ervoor te zorgen dat de bijgewerkte Biodiversiteitsstandaard eind 2022 wordt opgeleverd.