Bijna helft zzp’ers haalt gewenste uurtarief niet

Gemiddeld hanteren zzp’ers een tarief van 75 euro per uur. Het gewenste uurtarief van de zzp’er ligt echter 8 procent hoger, op 81 euro. Bijna de helft van de zzp’ers (44%) geeft aan een te laag tarief te moeten rekenen om de concurrentie de baas te kunnen zijn.

Dat blijkt uit onderzoek onder 1.197 zzp’ers door ZZP Barometer  in samenwerking met IT-Staffing.

Ten opzichte van 2016 is het huidig tarief van de zzp’er met 17% gestegen. Het uurtarief was in 2016 ten opzichte van 2015 nog met 6% gedaald. “Een forse stijging en een duidelijk teken dat de vraag toeneemt. Wat verder opvalt is dat het verschil tussen gewenst en gehanteerd uurtarief in voorgaande jaren min of meer gelijk blijft. Het lijkt er dus op dat die onderhandelingsruimte in tarief niet ongewoon is,” aldus Wessel jr. van Alphen van IT-Staffing.

44% van de zzp’ers geeft aan een te laag tarief te moeten rekenen om de concurrentie voor te blijven. De meeste zzp’ers zijn dan ook niet bereid een deel van dit tarief af te staan voor bijvoorbeeld snelle betaling (80%) of bemiddeling bij opdrachten (69%). Zzp’ers baseren hun tarief voornamelijk op de specialisatie van de opdracht (57%), hun vaardigheid (55%), de duur van de opdracht (54%) en de omvang van de opdracht (51%).

Uit het onderzoek blijkt verder dat 38% van de zzp’ers moeite heeft om aan opdrachten te komen. De meerderheid van deze groep (72%) zou dan ook bereid zijn om via een tussenpartij te werken mocht een potentiële opdrachtgever daarom vragen. Wanneer zzp’ers bereid zijn via een tussenpartij te werken, doen zij dat het liefst via een bemiddelaar (78%) of via een detacheerder (53%). Voor bemiddeling zijn zij bereid gemiddeld slechts 6,1 procent van hun tarief af te staan. Deze marge ligt een stuk lager dan de marge van 13,1 procent die bemiddelaars gemiddeld rekenen bij zzp’ers.

Gerelateerde artikelen