Bijna 45.000 verzoeken om coronasteun voor lonen goedgekeurd

Uitkeringsinstantie UWV heeft voor de periode van april tot en met juni aan bijna 45.000 werkgevers loonsteun toegekend.

Daarmee was het bij het loket van de vijfde periode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) veel rustiger dan in voorgaande periodes. Vooral horeca- en cateringbedrijven en winkeliers hadden nog wel behoefte aan de subsidies om salarissen te blijven betalen.

In de vijfde periode voor loonsteun konden werkgevers die minimaal 20 procent omzetverlies leden over een periode van drie maanden een tegemoetkoming aanvragen. Die bedraagt maximaal 85 procent van de loonkosten.

In totaal kreeg het UWV 45.933 aanvragen binnen voor de voorbije drie maanden. Daarvan zijn er ruim 1400 afgewezen. Aan de werkgevers die wel aan de voorwaarden voldeden, is 1,4 miljard euro aan voorschotten overgemaakt. In eerste instantie maakt het UWV een voorschot van 80 procent van de totale steun over.

De behoefte aan die steun was duidelijk minder in de vijfde periode. Zo werden in de vierde periode nog 74.000 aanvragen toegekend die samen goed waren voor voorschotten van 3,2 miljard euro. Bij het eerste loket voor de NOW-regeling werden nog 139.500 steunverzoeken goedgekeurd. Daarbij keerde de instantie 7,9 miljard euro aan voorschotten uit.

Van alle regio's waren Amsterdam en omstreken goed voor de meeste aanvragen die werden toegekend. Hier ging het om 6610 aanvragen. De regio's Rijnmond en Midden-Utrecht volgden met respectievelijk 3467 en 2394 aanvragen.