Bijlagen herziene Handreiking 1117 controle vastgoedentiteiten

De NBA publiceert twee bijlagen bij herziene Handreiking 1117 Specifieke aandachtspunten bij de controle van vastgoedentiteiten.

Één van de bijlagen isvoor woningcorporaties en één voor het MKB. Bij de publicatie van de handreiking waren deze bijlagen reeds aangekondigd.

In de eerste bijlage staan enkele specifieke aspecten voor woningcorporaties. Het gaat hierbij onder andere over de specifieke regels die gelden voor de waarderingssystematiek van woningcorporaties.

De tweede bijlage geeft aandachtspunten voor het mkb weer. Veel van de specifieke zaken die gelden bij de controle van vastgoed entiteiten zijn onafhankelijk van de omvang. Soms zijn er echter wel verschillen. Deze zaken worden aangeduid in de bijlage.

De bijlagen zijn opgesteld in overleg met specialisten uit de markt.

De handreiking biedt concrete handvatten waarmee een accountant casus specifiek en met gebruikmaking van professionele oordeelsvorming invulling kan geven aan zijn werkzaamheden.

Herziene NBA-handreiking 1117 Specifieke aandachtspunten bij de controle van vastgoedentiteiten 

 

Gerelateerde artikelen