BFT wil norm stellen voor beginnende accountants

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wil een norm stellen en vooral beginnende accountants doordringen van de noodzaak potentiele cliënten te screenen. Vandaar de klachtprocedure bij de Accountantskamer tegen een overigens ervaren registeraccountant , die in 2011 voor zichzelf is begonnen. De RA heeft in het eerste jaar wat steken laten vallen, maar heeft inmiddels alles weer op orde.
Toch vond het BFT een klachtprocedure noodzakelijk. Bij een onderzoek op het kantoor van de RA in 2013 bleken vier van de acht dossiers niet op orde. Er ontbraken identificatie-  en verificatiegegevens van nieuwe cliënten, zodat hij niet kon weten met wie hij zaken deed en welke risico’s er eventueel aan verbonden waren.
Eén van de dossiers was zelfs dubieus en volgens het BFT rijp voor MOT-melding. Het ging om een onderneming van twee vijftigjarige mannen van buitenlandse afkomst, die ineens een instelling waren begonnen voor zorg aan hulpbehoevende ouderen. Beide mannen hadden geen enkel verleden in de zorg. Er was niet eens het begin van een boekhouding aanwezig, er ontbraken salarisspecificaties, verkoopfacturen, noem maar op. Kortom: alle alarmbellen voor PGB-fraude hadden moeten gaan rinkelen.
Het BFT liet bij monde van  mr. Verzijl weten dat het er wel van uitging dat de RA het duo oprecht heeft willen helpen met het op orde brengen van de administratie. Voor de RA was het in dubbele zin een hoofdpijndossier. Want niet alleen kreeg hij de helft van de 750 euro aan gedeclareerde kosten niet betaald, maar moest hij er ook nog voor op het matje komen.
Een uitspraak van de Accountantskamer wordt over tien weken verwacht.
 
Zaaknummer: 14/2009
Petra  van Walraven / JPZ
Gerelateerde artikelen