Bewoners serviceflat eisen uitleg van accountants

De beoordeling van jaarrekeningen van het bestuur van een serviceflatvereniging in Naarden klopt volgens bewoners ervan niet.

Zaaknr. 17/1779

Ook zou de dochter van een bestuurslid voor vijf keer de gangbare prijs de administratie doen. De bewoners stapten naar de tuchtrechter die maandag de zaak behandelde.

De bewoners van serviceflatvereniging Zandbergen liggen al langere tijd overhoop met het bestuur. Het is de sterke overtuiging van de klagende bewoners dat ze op ,,een gigantische manier misleid worden over hun woonruimte'', zei een van de klagers op de zitting in de Accountantskamer. 

In de statuten van het bestuur staat dat accountants toezicht houden op het werk van het bestuur. Maar de twee accountants van EY die waren aangezocht, deden dat niet. Zij zeggen slechts gevraagd te zijn om de jaarrekening te controleren. ,,Als de betrokkenen niet de accountants zijn zoals bedoeld in de statuten, dan hadden ze een voorbehoud moeten maken. En als de accountant zoals bedoeld in de statuten niet aanwezig was, dan hadden ze deze opdracht helemaal niet moeten aanvaarden.'' 

Het moet de accountants ook zijn opgevallen dat de liquide middelen voor groot onderhoud aan de 60 jaar oude flat ontbreken. En uit de jaarrekeningen is op geen enkele manier de waarde van de appartementen te achterhalen. Ook zijn de statuten van het bestuur achterhaald. De accountants hadden er op moeten aandringen dat die vervangen werden. En dan was er nog de dochter van de voormalige penningmeester die voor een kleine 6.000 euro jaarlijks de administratie doet. Volgens de klagers is die prijs vijf keer zo hoog als gangbaar in de markt. Dat had de twee accountants toch op moeten vallen?

De klagers menen dat de accountants in de Algemene Ledenvergadering het verslag hadden moeten toelichten. Maar de betrokkenen hebben nooit het verzoek gehad om daar aanwezig te zijn en daar vragen te beantwoorden. ,,Daar waren ze zeker toe bereid geweest'', zei een van hun twee raadsvrouwen. De klagers zijn jarenlang bij die vergaderingen aanwezig geweest en hebben er nooit om gevraagd. ,,Kennelijk vonden ze de aanwezigheid van de accountants niet nodig.'' 

De dochter van de penningmeester verzorgde de administratie al lang voordat een familielid er bestuurslid werd. Geen van de bewoners maakte ooit opmerkingen over haar betrokkenheid. ,,Al die jaren is het dus geen probleem geweest'', concludeerde de advocaat. De vergoedingen werden kwalitatief goed en tegen een gangbare marktprijs verricht. Ook dat klachtonderdeel moet volgens de beklaagden ongegrond verklaard worden. En dan de voorziening voor het groot onderhoud. Tot 2015 was die voorziening er niet. ,,Het is niet nodig dat voor een dergelijke reserve ook de benodigde liquide middelen aanwezig zijn.''

Wat die voorziening betreft: het grootste bezwaar van de klagers is vooral dat er geleend wordt in plaats van dat er geld opzij wordt gezet. Een van de leden van de Accountantskamer vroeg zich af hoe de accountants bij die ledenvergadering aanwezig konden zijn. Een van de regels uit de statuten geeft aan dat ze daar helemaal niet bij mochten zijn, omdat ze geen lid zijn. De klagers meenden dat ze toch zelf toegang hadden moeten vragen, ook al is dat in strijd met de regels.

Uitspraak over circa 15 weken.

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle  

Gerelateerde artikelen