Bètaversie BT11 gepubliceerd: aantal uitsplitsingen bij lagere bedragen verminderd

De bètaversie van de Bankentaxonomie (BT11) is op 14 november gepubliceerd. Een logisch vervolg op de alfaversie, die bedoeld was om de markt kennis te laten maken met de nieuwe Bankentaxonomie die veel nauwer aansluit bij de Nederlandse taxonomie. Opvallende aanpassing in de bètaversie is dat het aantal uitsplitsingen bij lagere bedragen wordt verminderd.

Tot uiterlijk 24 november kunnen nog kleine bugfixes verwerkt worden zodat de BT11 definitief gepubliceerd kan worden op 9 december. Feedback op de betaversie van de BT11 kan doorgegeven worden via servicedesk@sbrbanken.nl.

In overleg met de markt

Samen met de markt is bekeken waar een balans kan worden gevonden tussen de informatie die de bank wil hebben en de bereidheid en mogelijkheden van klanten en intermediairs om daarin te voorzien. Een concrete aanpassing is dat het aantal uitsplitsingen bij lagere bedragen wordt verminderd. Bijvoorbeeld: als de totale som leasekosten onder de € 50.000 blijft, hoeft straks alleen nog het totaalbedrag te worden aangeleverd. Uitsplitsing per contract is dan niet meer nodig. Wel maakt de bank hier een aantekening van – de indicatie ‘verplicht’ wijzigt in ‘warning’. Dit betekent dat de bank de uitsplitsing graag zou willen zien, maar dat dit niet verplicht is. Op verzoek van diverse marktpartijen zijn in de agro-extensie enkele velden toegevoegd om ook het begrip ‘omzet’ en ‘aanwas’ te kunnen rapporteren en toelichten. Zo is het veld Fosfaathouding toegevoegd om te anticiperen op mogelijke wetswijzigingen.

Aansluiting BT bij NT

De nieuwe versie van de Bankentaxonomie (BT) sluit nauwer aan bij de Nederlandse Taxonomie op het gebied van techniek, definities en bevat geen uitbreiding van de data-uitvraag door banken. Om dit verder te onderstrepen heeft het FRC, in lijn met de NT, deze de BT11 gedoopt. Deze veranderingen zorgen ervoor dat softwareleveranciers hun oplossingen voor SBR makkelijker kunnen bouwen. Belangrijker is misschien nog wel dat de mogelijkheid tot hergebruik van informatie is gemaximaliseerd, waardoor aanlevering met SBR Banken op basis van reeds verzamelde informatie eenvoudiger is gemaakt.

Totstandkoming Bankentaxonomie

Jaarlijks brengt het FRC een nieuwe versie van de BT uit om de wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen, eventuele issues op te lossen en nieuwe functionaliteit te kunnen aanbieden. De oplevering van de nieuwe BT komt tot stand in drie stappen.

  • 12 augustus: publicatie van de alfaversie (BT11.a). Deze versie is bedoeld om de markt kennis te laten maken met de nieuwe BT en de nieuwe functionaliteiten te presenteren waar in 2017 mee gewerkt wordt.
  • 14 november: commentaar wordt verwerkt en resulteert in een bètaversie (BT11.b). Deze versie is bedoeld om onvolkomenheden in uitwerking van de functionaliteit te kunnen wegnemen en implementatievragen te verwerken. Ook op deze bètaversie kan nog commentaar worden geleverd.
  • 9 december: publicatie van de definitieve versie van de BT11. Daarna volgt nog op 1 april 2017 het openstellen van aanlevering van kredietrapportages volgens de BT11 aan banken via de infrastructuur van het FRC, zowel machine-to-machine als via SBR Direct. Na dit moment zal aanlevering volgens taxonomieën ouder dan de BT2014 niet meer mogelijk zijn.

 

Meer informatie: https://sbrbanken.nl/beta-bt11/

Gerelateerde artikelen