Beroepsverbod bankier om liegen over diploma’s

Een bankmedewerker heeft een beroepsverbod van negen maanden opgelegd gekregen van de Tuchtcommissie Banken.

De commissie legde de maatregel op omdat de medewerker loog over zijn diploma's. Daarmee schond hij de bankierseed.

Voor bepaalde werkzaamheden moest de medewerker beschikken over twee diploma's op het vlak van vermogen en consumptief krediet. Hij deed tegenover zijn leidinggevende alsof hij de vereiste papieren had en vervalste een e-mail. Volgens de Tuchtcommissie handelde hij hiermee niet integer en hield hij zich niet aan de regels die gelden voor het werken bij een bank.

Het is niet duidelijk of de medewerker daadwerkelijk de werkzaamheden voor klanten heeft uitgevoerd waartoe hij zonder diploma's niet bevoegd was. Tegen de uitspraak kan nog beroep worden ingesteld. Van de betrokken bank en medewerker zijn geen namen naar buiten gebracht.

De bankierseed is enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Ongeveer 90.000 bankmedewerkers hebben de eed afgelegd. Wie de regels overtreedt, kan daarop worden aangesproken door de Stichting Tuchtrecht Banken.

Gerelateerde artikelen