Beroep van niet meer bestaande bv niet-ontvankelijk wegens niet rechtsgeldige vertegenwoordiging

Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat het hoger beroep van een niet meer bestaande bv tegen opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen niet ontvankelijk is, omdat niet gebleken is dat een gevolmachtigde namens de bv hoger beroep kon instellen.

Een bv is opgehouden te bestaan. Mr. Y heeft namens de bv beroep ingesteld tegen opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen over de tijdvakken 2003-2006. Rechtbank Den Haag heeft het beroep van de rechtspersoon die is opgehouden te bestaan niet-ontvankelijk verklaard omdat op naam van deze rechtspersoon niet langer rechtshandelingen kunnen worden verricht.

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep, anders dan de Rechtbank, dat ervan kan worden uitgegaan dat de bv, ook na ontbinding, in beginsel in beroep kan komen tegen de uitspraken op bezwaar van de Inspecteur. Het Hof oordeelt echter dat niet is gebleken dat mr. Y gevolmachtigd is om namens de bv beroep en/of hoger beroep in te stellen. Het beroep is daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard, zij het op andere gronden.

(Bron: Fiscanet

Gerelateerde artikelen