Bernard Wientjes voorzitter RvC van KPMG

De voormalige voorzitter van VNO-NCW neemt de positie tijdelijk waar.

KPMG benoemt Bernard Wientjes als tijdelijke voorzitter van de raad van commissarissen. Wientjes is voormalig voorzitter van VNO-NCW. Daarnaast was hij tussen 2015 en 2021 ook president-commissaris bij KPMG. Hij wordt nu benoemd voor een periode van maximaal anderhalf jaar. Hij gaat werken aan het aanstellen van een toekomstige voorzitter. 

Hij volgt Jolande Sap op, zij was waarnemend voorzitter na het aftreden van Roger van Boxtel. Sap is vertrokken nadat haar tweede en laatste zittingstermijn van vier jaar is verstreken. Zij was sinds 19 augustus 2015 voorzitter van de assurance kwaliteitscommissie en heeft onder meer toegezien op de ontwikkeling en uitvoering van het interne diversiteitsbeleid en de rol van KPMG binnen de maatschappij.