Berisping voor ‘onzorgvuldige’ RA

De RA die de bij de samenstellingsopdracht van de jaarrekeningen van een recreatiepark jarenlang de indruk wekte dat een controleopdracht betrof heeft van de Accountantskamer een berisping gekregen. Dit blijkt uit een uitspraak van afgelopen maandag.

Zaaknr. 19/358 

Volgens het vonnis heeft de RA daarmee in meerdere opzichten ‘gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid’.

Over deze zaak schreven wij: https://accountantweek.nl/artikel/ontbreken-controleverklaring-recreatiepark-bezorgt-klager-slapeloze-nachten/

De jaarrekeningen zijn van een stichting die de belangen behartigt van de eigenaren van huizen op het in het Gelderse Lathum gelegen Riverparc, dat inmiddels is gepromoveerd tot een reguliere woonwijk. 

De klager, eerst lid van de technische commissie en later van de financiële commissie, kreeg vorig jaar vragen van mensen die een kavel wilden kopen op het park, maar daarvoor niet in aanmerking kwamen. Ze wilden van klager weten hoe dit kon. 

Klager informeerde op zijn beurt bij het bestuur. Dat wilde zijn vraag niet beantwoorden. Vervolgens richtte hij zijn pijlen op de accountant. Die verzorgde immers de jaarrekeningen en moest hem dus alles over de kavelverkoop kunnen vertellen, meende hij.

De RA, sinds 2007 bij dit dossier betrokken en sinds 2015 controlerend accountant, hield de boot af. Hij baseerde zich daarbij op de vertrouwelijkheid richting zijn opdrachtgever: het bestuur van de stichting.

Volgens klager trof de accountant echter wel degelijk blaam. Hij verweet de RA gebrekkige controle op de jaarrekening 2017, een jaar waarin verscheidene kavels zijn verkocht. Ook had de accountant de deelnemers in de stichting moeten laten weten hoe de verkoop was verlopen. Verder had beklaagde moeten rapporteren over de getrouwheid van de jaarrekening en moeten aangeven volgens welk stelsel van financiële verslaglegging hij de jaarrekeningen had samengesteld. 

Het feit dat het bestuur de RA en diens voorganger(s) vanaf het begin louter een samenstellingsopdracht heeft gegeven, ontslaat de accountant volgens klager niet dat van zijn verantwoordelijk inzake de juistheid van de gegevens in de jaarrekening. In de statuten van de stichting staat immers dat de accountant tevens verantwoordelijk is voor de getrouwheid. “Daarmee is er in feite sprake van een controleopdracht,” betoogde de schoonzoon van klager – zelf ook RA – tijdens de zitting. “En daarin zijn deze RA en zijn kantoor tekortgeschoten.”

Het tuchtcollege geeft de klager hierin gelijk.  Volgens het vonnis heeft de RA in zijn samenstellingsverklaring onduidelijkheid laten bestaan over de aard van zijn werkzaamheden, waarbij hij ‘de indruk heeft gewekt dat zekerheid wordt verstrekt’. De accountant had ervoor moeten kiezen om ook in zijn samenstellingsverklaring de in de voorbeeldverklaring van Standaard 4410 weergegeven facultatieve tekst “Wij hebben geen controle- of beoordelings-werkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.” op te nemen. Hierdoor zou het voor derden, waaronder de deelnemers van de stichting, duidelijk zijn geweest dat met de samenstellingsverklaring geen rapport omtrent de getrouwheid is afgegeven. Ook had de RA volgens de tuchtrechters duidelijk moeten vermelden op welke grondslag de jaarrekening was gebaseerd.

Auteur: Jan Smit/Juridisch Persbureau Zwolle
 

Gerelateerde artikelen