Berisping RA en AA vanwege onvoldoende intern stelsel van kwaliteitsbeheersing

De Accountantskamer heeft op 20 april een RA en een AA de maatregel van berisping opgelegd, omdat de accountantspraktijk van betrokkenen ook na hertoetsing niet beschikte over een intern stelsel van kwaliteitsbeheersing dat voldoet aan de daarvoor gestelde normen. De tuchtrechter laat het bij een berisping, omdat betrokkenen hebben verklaard dat zij uitsluitend nog samenstelopdrachten zullen verrichten en nauw zullen samenwerken met een ander kantoor.

Volgens de Accountantskamer moet het de twee accountants in het bijzonder worden aangerekend dat zij ook nog ten tijde van de toetsing door de Raad van Toezicht het stelsel van kwaliteitsbeheersing niet op orde hadden, terwijl daarvoor sinds het kwaliteitsonderzoek door het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) ruim twee jaar de gelegenheid had bestaan.

Een maatregel van (tijdelijke) doorhaling van betrokkenen in het accountantsregister lijkt dan ook voor de hand te liggen, maar de Accountantskamer houdt ten gunste van betrokkenen rekening met hun verklaringen dat zij de vrijwillige controleopdrachten en de beoordelingsopdracht hebben beëindigd en dat zij uitsluitend nog samenstellingsopdrachten zullen verrichten, dat zij in hun praktijk het programma Caseware Samenstelmanager/Financials hebben geïmplementeerd, dat een nieuw kwaliteitshandboek is geschreven, en dat zij één en ander in nauwe samenwerking met een ander accountantskantoor uitvoeren en daarom van mening zijn dat hun praktijk nu voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen.

De Accountantskamer ziet onvoldoende aanleiding aan deze verklaringen van betrokkenen te twijfelen. De Accountantskamer heeft voorts meegewogen dat aan betrokkenen niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. Een en ander overziende acht de Accountantskamer de maatregel van berisping passend en geboden.

 

Gerelateerde artikelen