Berisping forensisch accountant PwC blijft in stand

De forensisch accountant van PwC die in 2013 onderzoek verrichtte naar een interim-CEO van Linx Telecom blijft met een berisping achter. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) hield deze maatregel van de Accountantskamer in stand in het hoger beroep dat de accountant had ingesteld. Het onderzoek van de RA bood niet de basis voor de vergaande conclusie die hij eraan verbond is kort gezegd het oordeel.

De CEO, Mark Gibbs, trad als interim in dienst bij het telecombedrijf, met de bedoeling dat hij er vijf jaar zou blijven. Na vier maanden is hij echter op straat gezet, ten gunste van een neef van een van de drie commissarissen. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft een onderzoek bij PwC opgedragen, omdat de CEO oneerlijk zou zijn geweest over het salaris dat hij bij een ander bedrijf, Schneider Electric SA, had kunnen verdienen.

De conclusie van de onderzoeker luidde dat Gibbs bij een bespreking met de RvC een overeenkomst heeft getoond met Schneider, dat ‘presumed to be falisfied’ was.  En dan ging het om de hoogte van het salaris, namelijk 309.000 euro.  Maar de onderzoeker heeft zich hierbij alleen gebaseerd op de gegevens die hij had gekregen van Schneider, namelijk dat het salaris ‘slechts’ 172.000 euro zou worden. En niet heeft nagevraagd bij de commissarissen van Linx hoe dat precies gegaan was met dat niet ondertekende contract.

Klager stelt namelijk dat daar niet eens naar is gekeken door de RvC, omdat het bedrag dat hij voorstelde gelijk akkoord was. Het was minder dan een vorige CEO bij Linx kreeg. Het papier is dus niet oneigenlijk gebruikt. En het is trouwens ook niet duidelijk geworden of het bedoelde papier hetzelfde is als tijdens de bespreking met de raad van commissarissen is getoond, er waren verschillende versies van de conceptovereenkomst.  De onderzoeker is onvoldoende ingegaan op de reactie van de CEO op de conceptbevindingen, oordeelt het College.

De RA had er bovendien op bedacht moeten zijn dat er ten tijde van zijn onderzoek een verschil van mening bestond binnen het bestuur van het telecombedrijf en dat er een nieuwe bestuurder was aangesteld, de neef van een der commissarissen. Hij heeft de nieuwe bestuurder bovendien toestemming gegeven het rapport te gebruiken in gerechtelijke procedures die gaande waren tussen Gibbs en het bedrijf. In zijn definitie van ‘falsified’ uit het rapport ligt een ernstig verwijt besloten. Terwijl twee van de drie commissarissen hebben verklaard dat het salaris bij Schneider niet terzake deed.

Conclusie van het CBb: De onderzoeker ‘heeft in onvoldoende mate rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen’ van de klager en hij is ‘zonder adequate verificatie meegegaan in de wens van zijn opdrachtgever om op gezag van bevindingen van een onafhankelijke accountant tegen Gibbs ten strijde te trekken.’

Bij het opleggen van de maatregel heeft het College er rekening mee gehouden dat de RA eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

 Zaaknummer bij CBb 14/806

Lees ook:

• Oud-ceo Linx klaagt forensisch accountant aan

[Door: Petra van Walraven / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen