Beperkte groei accountantskantoren in 2023

Tariefsverhogingen stuwen winst accountantskantoren. 

Accountantskantoren verwachten over 2023 een beter brutoresultaat dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie pakt de verbetering echter bescheiden uit, concludeert Full Finance uit de jaarlijkse benchmark in samenwerking met ABN AMRO, Novak en Auxilium Adviesgroep. Kantoren met minder dan 20 fte presteren naar verhouding het best.

De accountantskantoren zien de krappe arbeidsmarkt als de belangrijkste ontwikkeling. Het is moeilijk om goed personeel te vinden en te behouden. Online samenwerken en cybersecurity zijn ook belangrijke thema's voor de kantoren.

Grote accountantskantoren hebben hogere loonkosten, een hogere productiviteit en een grotere span of control dan kleine kantoren. De winst per partner is ook veel hoger bij de grote kantoren. De managementvergoeding van de partners verschilt ook sterk tussen de kantoren.

Novak en Full Finance adviseren een salarisverhoging van 4 tot 5 procent in 2024 voor de accountantskantoren. Dit is gebaseerd op de verwachte inflatie en de concurrentiepositie van de accountancy.