Beperkingen huur zorgen voor lagere inflatie

Nederlandse consumenten waren in juli 1,4 procent meer kwijt aan producten en diensten dan een jaar eerder.

Door de prijsstijgingen was de inflatie op jaarbasis veel lager dan een maand eerder. Dat komt vooral doordat huurprijzen erg beperkt stegen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juni stegen de consumentenprijzen nog met 2,9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020. Dat de inflatie een maand later zo veel lager uitvalt, heeft volgens het CBS te maken met nieuwe regelgeving die het kabinet invoerde voor woningverhuur. Zo mochten de huren voor sociale huurwoningen per 1 juli niet omhoog, terwijl op die datum de huren normaal gesproken omhoog gaan. Ook stelde het ministerie voor Binnenlandse Zaken voor het eerst een maximum aan de huurverhogingen die in de vrije sector waren toegestaan.

Het statistiekbureau wijt de lage inflatie ook aan goedkopere vakanties. Zo was het in juli 6,3 procent goedkoper om een bungalow te huren dan een jaar eerder. In juni werden vakantiehuisjes juist duurder dan een jaar eerder. Energieprijzen stegen daarentegen hard. De elektriciteitsrekening pakte in juli bijna 16 procent hoger uit een aardgas werd 12 procent duurder.

Met de lagere inflatie bewoog Nederland zich in tegengestelde richting van de eurozone. De inflatie in alle eurolanden bij elkaar, gemeten volgens een Europese geharmoniseerde methode, nam juist toe van 1,9 procent in juni naar 2,2 procent in juli. In Nederland daalde die van 1,7 procent in juni naar 1,4 procent vorige maand.

Gerelateerde artikelen