Beoogd nieuwe EFRAG-voorzitter haakt af

In maart van dit jaar benoemde de Europese Commissie Wolf Klinz als nieuwe voorzitter van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Maar Klinz ziet vanwege ziekte af van de job. Brussel kan daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Het was de bedoeling dat Wolf Klinz in juni zou beginnen als EFRAG-voorzitter, na goedkeuring van zijn benoeming door het Europees Parlement en de algemene vergadering van EFRAG.

Roger Marshall blijft door het afhaken van Klinz voorlopig als ad-interim voorzitter fungeren, totdat een nieuwe voorzitter is benoemd. De Europese Commissie laat weten zo spoedig mogelijk met een nieuwe naam op de proppen te komen.

Gerelateerde artikelen