Beleidswaarde wordt grondslag voor balans woningcorporaties

De marktwaarde is grondslag af en de herwaarderingsreserve vervalt.

De marktwaarde is de nog altijd grondslag voor de balans in de jaarrekening van de woningcorporaties. De beleidswaarde is opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil beide begrippen in de jaarrekening omwisselen. De beleidswaarde vormt daarmee de grondslag voor de balans en de marktwaarde van het bezit wordt naar de toelichting op de jaarrekening verplaatst.

Deze wisseling is bedoeld om de herkenbaarheid van de jaarrekening te vergroten en om recht te doen aan de getrouwheid van de jaarrekening ten behoeve van de accountantscontrole. De herwaarderingsreserve komt te vervallen.

De gedachte hierachter is dat de beleidswaarde meer recht doet aan de waarde van het bezit van de toegelaten instelling in het maatschappelijke verkeer. Hiermee komt.

Gerelateerde artikelen