Belastingplan 2017: Financiën zoekt oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk

Voor de voorbereidingen op het Belastingplan 2017 zoekt het ministerie van Financiën oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk. Deze ideeën moeten leiden tot praktische vereenvoudigingen van het belastingstelsel.

Het kabinet zegt te blijven werken aan vereenvoudiging van het stelsel van belastingen en toeslagen. Bij vereenvoudiging kan worden gedacht aan het verduidelijken of schrappen van regels, het terugdringen van administratieve rompslomp en verbetering van de uitvoerbaarheid en handhaving voor de Belastingdienst.

Het ministerie van Financiën zoekt voor de voorbereidingen op het Belastingplan 2017 oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk. Brancheorganisaties, ondernemers en burgers kunnen voorstellen voor praktische vereenvoudiging tot 15 februari 2016 schriftelijk aanleveren bij het Ministerie van Financiën: Directie Algemene Fiscale Politiek, Afdeling Beleid, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Het ministerie zal de voorstellen beoordelen aan de hand van verschillende criteria. Voorstellen moeten budgetneutraal zijn, juridisch houdbaar en uitvoerbaar voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst. Het ministerie zal op www.rijksoverheid.nl berichten over de ontvangen voorstellen.

Gerelateerde artikelen