Fiscus pakt corruptie in eigen kring aan. En de accountant?

Acties tegen ondermijning tasten de dienstverlening van de Belastingdienst aan.

De Belastingdienst gaat een eigen veiligheidsbureau opzetten in de strijd tegen corruptie. Ook wordt de gebruikersregistratie  van applicaties  verbeterd en wordt de screening strenger van eigen en extern personeel. Dit naar aanleiding van signalen over corruptie en ondermijning.

 • corruptie binnen fiscus krijgt meer aandacht
 •  Verschillende zaken witwaszaken sbevragen de rol van de accountant
 • accountants hebben 5 stappen te zetten ten aanzien van corruptie

De veiligheidsmaatregelen kunnen de dienstverlening van de belastingdienst aantasten. Zo kunnen bijvoorbeeld de wachttijden bij de BelastingTelefoon oplopen, omdat burgers vaker moeten worden doorverbonden. Systemen zijn niet meer zo eenvoudig te raadplegen door alle belastingambtenaren [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

Maatregelen zijn al eerder genomen, maar een jaar geleden wees een onderzoek van KPMG uit dat het bewustzijn van corruptierisico’s nog moet worden verbeterd. Om misstanden nog beter aan te pakken  wordt het Bureau Veiligheid & Integriteit (BV&I) opgericht. Eind dit jaar moet het veiligheidsbureau operationeel zijn.

Meldingen van onregelmatigheden

Onlangs werd duidelijk dat binnen een van de grootste accountantskantoren niet correct is gehandeld op het gebied van toetsing en examinering van het kennisniveau van accountants. Daarnaast bleken verschillende banken kwetsbaar voor witwassen, zonder dat de controlerende accountant daarover melding heeft gemaakt. Dit was onder andere het geval bij ING en ABN Amro. Critici stelden daarop de vraag wat de rol van de accountants in deze zaken is geweest.

De accountant en corruptie

Accountants hebben een rol bij het identificeren van corruptie:

1. Risicoanalyse en -evaluatie:

 • Accountants moeten het risico op corruptie bij hun klanten in kaart brengen. Dit omvat het begrijpen van de bedrijfsactiviteiten, de branche en de geografische locatie van de klant.
 • Daarnaast moeten accountants adviseren op mogelijke risicofactoren, zoals interacties met overheidsfunctionarissen, betrokkenheid bij internationale transacties en complexe zakelijke structuren overzien.

2. Interne controle en compliance:

 • Accountants moeten de interne controlesystemen van hun klanten evalueren om te bepalen of ze effectief zijn bij het voorkomen en detecteren van corruptie.
 • Tevens moeten zij beoordelenof er passende procedures zijn om omkoping en fraude te voorkomen.

3. Onafhankelijkheid en integriteit:

 • Accountants moeten onafhankelijk blijven en mogen niet betrokken raken bij activiteiten die hun objectiviteit in gevaar brengen.
 • Daarbij moeten accountants alert zijn op situaties waarin persoonlijke belangen kunnen botsen met professionele verantwoordelijkheden.

4, Meldingsplicht:

 • Als accountants corruptie vermoeden, moeten ze dit melden aan de relevante autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld de Financial Intelligence Unit (FIU) zijn. Daarbij moet een afweging worden gemaakt hoe en waarover de klant te informeren over de vermoedens van corruptie.

5. Samenwerking met opsporingsdiensten:

 • Accountants moeten in bepaalde gevallen bereid zijn om samen te werken met opsporingsdiensten, zoals de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) om corruptie te bestrijden.
Gerelateerde artikelen