‘Belasting goed middel tegen ongelijkheid’

In veel landen kan nog meer belasting geheven worden op de mensen die het meest verdienen, om zo de inkomensongelijkheid tegen te gaan. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hoeft dat niet ten koste te gaan van economische groei. Onderzoeksgegevens bevestigen dat, aldus de rekenmeesters uit Washington.

In een rapport over belastingen benadrukt het IMF dat fiscaal beleid een duidelijk verschil kan maken als het gaat om het terugdringen van inkomensongelijkheid. In de studie worden de voor- en nadelen van verschillende maatregelen besproken. Ook investeringen in onderwijs en gezondheid zouden kunnen helpen, omdat mensen daardoor meer kansen krijgen voor persoonlijke ontwikkeling.

De grote ongelijkheid in de wereld is al jaren een heikel punt. Mondiaal gezien is de inkomensongelijkheid tussen landen in de laatste decennia afgenomen, zeggen de IMF-onderzoekers. Dat is vooral te danken aan de economische opkomst van landen als China en India.

Wanneer echter wordt gekeken naar de verdeling van inkomen binnen landsgrenzen dan is een tegenovergestelde ontwikkeling te zien. Vooral in de meer ontwikkelde economieën zijn de verschillen tussen arm en rijk de laatste jaren juist toegenomen.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen