Belaste schenking van 10 miljoen euro aan echtgenote

De vermogensverschuiving van 10 miljoen euro die plaatsvond tussen twee echtelieden vormde een belaste schenking, aldus oordeelde Rechtbank Gelderland onlangs.

X (belanghebbende) en haar echtgenoot zijn getrouwd op huwelijksvoorwaarden, die een wettelijk deelgenootschap inhouden. Zij hebben een overeenkomst gesloten, gedateerd 28 september 2009, op grond waarvan X recht heeft op € 10.000.000. Hierbij bevindt zich een betalingsschema. Ook is in de overeenkomst opgenomen dat de echtelijke woning in een stichting zal worden ondergebracht.

In 2012 zijn verschillende vennootschappen van de echtgenoot failliet gegaan. Tevens is de echtgenoot zelf failliet gegaan. De FIOD heeft in de jaren 2013 en 2014 een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude door X, de echtgenoot en kinderen uitgevoerd.

De Inspecteur heeft een aanslag schenkingsrecht opgelegd. Hij stelt dat door voormelde overeenkomst een vermogensverschuiving van € 10.000.000 van de echtgenoot naar X heeft plaatsgevonden, waardoor de echtgenoot is verarmd en X is verrijkt.

Rechtbank Gelderland is het met de Inspecteur eens. De overeenkomst houdt volgens de Rechtbank geen uitvoering in van de huwelijksvoorwaarden. Een andere grond voor de overeenkomst is niet gesteld, zodat sprake is van een schenking.

X heeft onvoldoende gesteld ter onderbouwing dat de betaling heeft gestrekt tot uitvoering van een natuurlijke verbintenis. De Rechtbank betrekt in haar oordeel dat de schenking tijdens huwelijk heeft plaatsgevonden en dat X onvoldoende heeft aangevoerd ter onderbouwing dat haar inspanningen in de onderneming van de echtgenoot deze vergoeding van € 10.000.000 rechtvaardigden. Ook volgt uit de feiten niet dat de echtgenoot zich gedrongen heeft gevoeld om die reden te betalen.

Op grond van de stellingen van de Inspecteur en de feiten die volgen uit het FIOD-onderzoek acht de Rechtbank voldoende aannemelijk dat de schenking in 2010 heeft plaatsgevonden. Er is geen enkel objectief aanknopingspunt voor de juistheid van de datering van de overeenkomst in 2009. De Rechtbank wijst er daarbij tevens op dat de overdracht van de woning aan de stichting pas in maart 2010 heeft plaatsgevonden.

 

(Bron: Fiscanet)

 

Gerelateerde artikelen