Beklaagde ‘is geen accountant, maar schade-expert’

Door een onterecht verleende bouwvergunning liep de bouw van een appartementencomplex in Waalre fors vertraging op. Jaren later procederen de gemeente en de bouwer nog altijd over de geleden schade. Maandag lag een door de gemeente ingehuurde schade-expert onder vuur bij de Accountantskamer. Onterecht, meent hij. “Ik opereerde niet als accountant.''

De in 2011 verleende bouwvergunning werd pas in 2014, na de nodige rechtszaken, onherroepelijk. Dat betekende dat de bouw van het appartementencomplex, dat uiteindelijk door een andere partij voltooid werd, jaren vertraging opliep. De rechtbank in Den Bosch erkende dat de klager schade had opgelopen, alleen over de hoogte daarvan werd nog gesteggeld. De klager meent 1,7 miljoen euro schade geleden te hebben, maar uit een rapport opgesteld in opdracht van de gemeente Waalre wordt 240.000 euro genoemd. Opsteller van dat rapport was de accountant die zich maandag voor de tuchtrechter moest verantwoorden. De klager meent dat de beklaagde onzorgvuldig te werk ging. Zo schreef hij in het rapport dat het bureau waarvoor hij werkte onafhankelijk is en geen financiële banden onderhoudt met haar opdrachtgevers. Zijn onafhankelijkheid en objectiviteit waren gewaarborgd, stelde hij. “Maar in het verweerschrift wordt nu erkend dat hij als deskundige voor de gemeente Waalre werkte, aangestuurd door diens advocaat en met de gemeente als opdrachtgever'', stelde de klager. Volgens de klager wist de accountant dat zijn rapport ingebracht zou worden in een rechtszaak. Waarom had hij dan geen hoor- en wederhoor toegepast, wilde ze weten. Zijn rapport staat “vol aannames en vooronderstellingen''. Zijn conclusies blijken achteraf slechts inschattingen. Zo ging hij in het rapport ook in op zaken die voor de rechtbank al afgedaan waren. Een van zijn stellingen was dat de verkoop van de appartementen “mogelijk helemaal niet gerealiseerd kon worden. Hij zocht wel erg ver door naar argumenten ten gunste van de gemeente.''

Inschatting

De beklaagde benadrukte het rapport als schade-expert geschreven te hebben, niet als accountant. Hij vond het vreemd dat de klager in 2014 een klacht formuleerde tegen het bureau waarvoor hij werkte, maar daar nooit verder invulling aan gaf. “Ik doe uitsluitend schade-expertises voor verzekeraars of voor verzekerden. ,,Ik heb zelfstandig een inschatting gemaakt van het toerekenbare nadeel.'' De ideeën over de omvang van de schade liepen sterk uiteen. Hij stelde niet dat alles boven de 240.000 euro onzin zou zijn, maar gaf alleen aan dat daarvan het bewijs ontbrak. Hoor- en wederhoor was hier niet noodzakelijk omdat hij zelfstandig tot een inschatting kon komen.

Maar waarom ondertekende hij het rapport dan met zijn titel RA? En waarom overlegde hij niet met de tegenpartij? De titel meldde hij omdat hij die nu eenmaal heeft. “Ik heb niet de indruk dat ik op de punten die ik vermeld heb, na overleg anders zou hebben geoordeeld. Er is nadrukkelijk aan klagers gevraagd om informatie. Men was van mening dat alles overhandigd was.'' En waarom vermeldde hij niet prominenter in zijn rapport dat hij veel niet weet van de totale schade? Volgens de accountant stond in zijn rapport dat vooral veel niet was aangetoond. “Ik sluit niet uit dat er naast die 240.000 euro nog andere schadeposten zijn.''

Vonnis over circa 15 weken.

(Zaaknr. 17/1230)

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen