Bedrijven met slechte governance presteren veel slechter

Slechte governance kost miljarden.

Uit recent onderzoek van het Diligent Institute blijkt dat bedrijfscrises, aangewakkerd door gebrekkige governance, ongeveer €420 miljard aan aandeelhouderswaarde hebben vernietigd. En dit een jaar nadat de crisis zich heeft voorgedaan. De bedrijven in kwestie presteerden gemiddeld 35% slechter dan andere bedrijven in hun sectoren na twee jaar zelfs 45% slechter. Uit een ander onderzoek, uitgevoerd over een periode van twee jaar, bleek dat bedrijven met een sterke corporate governance (de bovenste 20%) 17 punten in de S&P500 (ofwel 15%) juist beter dan de onderste 20% presteerden.

“Het belang van Modern Governance is de afgelopen jaren snel toegenomen”, zegt Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent, een softwarebedrijf dat zich richt op governance, risico en compliance. “Het biedt de mogelijkheid om inzicht- en procedurefouten te voorkomen en levert daarmee concurrentievoordeel op. De bedrijven die deze procedures niet hebben geïmplementeerd, merken nu dat ze een gebrek aan inzichten en protocollen hebben. Een gebrek dat hun concurrenten waarschijnlijk niet hebben, evenals de daaruit voortvloeiende kosten.”  

Omdat de noodzaak om beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige gegevens de afgelopen jaren sterk toeneemt, is de vraag naar en afhankelijkheid van gegevens simultaan gegroeid. De overgrote meerderheid van de bedrijven die als eerste in data investeerden, beschikken nu vaak niet meer over de procedures om er daadwerkelijk iets zinvols mee te doen. Veel van deze bedrijven staan voor de uitdaging om de datasilo's te ontsluiten die ze hebben gecreëerd en die het bedrijf verhinderen om effectief intern te communiceren. Op den duur leidt dit ertoe dat bedrijven fouten gaan maken.