Bedrijven die jaarrekening niet publiceren zijn vaker wanbetalers

Bedrijven die hun jaarrekening niet publiceren, zijn vaker wanbetalers dan bedrijven die dat wel doen. 53% van de deponeringsplichtige bedrijven die hun rekeningen niet betalen heeft zijn jaarcijfers niet op tijd gedeponeerd. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van Verkoopjevordering.nl onder ruim 1200 BV’s.

Bij de analyse van 1250 wanbetalende BV’s werd gekeken naar vorderingen die langer dan 90 dagen openstonden. Bij het natrekken in het Kamer van Koophandel-register van deze groep bleek 53% van deze BV’s zich niet aan de wettelijke publicatieplicht te houden. In 2014 was dit percentage nog 47%, in 2013 44%.

De jaren waarover niet tijdig werd gedeponeerd varieerde, net als vorig jaar, van 1 tot 6 jaar. Van de wanbetalende BV’s heeft 5% nog helemaal nooit een jaarrekening gedeponeerd. Over alle deponeringsplichtige bedrijven in Nederland deponeert gemiddeld 35% zijn cijfers niet op tijd.

Deponeringsplichtige rechtspersonen dienen uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar maken via het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het niet deponeren van jaarstukken kan erbij faillissement toe leiden dat bestuurders in privé aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in de failliete boedel.

Gerelateerde artikelen