Een gids voor het kiezen van waarderingsmethoden

Alles wat je als accountant moet weten over het maken van waarderingsbeslissingen.

Partnerbijdrage van:

Het kiezen van de juiste waarderingsmethode kan een lastig onderdeel zijn bij het waarderen van bedrijven, maar deze gids is bedoeld om het proces te vereenvoudigen en belangrijke inzichten te verschaffen voor het maken van weloverwogen waarderingsbeslissingen. Of je nu een beginner bent of een doorgewinterde professional, begrijpen hoe je de juiste waarderingsmethode kiest is cruciaal. 

Er zijn drie primaire benaderingen van bedrijfswaardering:

Inkomstenbenadering: Deze methode richt zich op het vermogen van een bedrijf om toekomstige inkomsten of kasstromen te genereren. De Discounted Cash Flow (DCF) methode is hier een belangrijk hulpmiddel, waarbij toekomstige kasstromen worden geprojecteerd en verdisconteerd naar hun huidige waarde op basis van gedetailleerde financiële projecties.

Marktbenadering: De marktbenadering beoordeelt de waarde van een bedrijf door het te vergelijken met soortgelijke bedrijven. Er worden twee methoden gebruikt: a) Vergelijkende bedrijfsanalyse, waarbij de waarde van het doelbedrijf wordt bepaald op basis van de multiples van soortgelijke bedrijven, rekening houdend met factoren zoals marktkapitalisatie, koers-winstverhouding en inkomstengroeipercentage; en b) Vergelijkende transactieanalyse, waarbij de waarde van een bedrijf wordt bepaald door transacties van soortgelijke bedrijven uit het verleden te analyseren, rekening houdend met gegevens zoals transactiegrootte en -type.

Activa Benadering: Deze benadering berekent de waarde van een bedrijf op basis van de onderliggende activa, met de Asset-Based Valuation Method als een veelgebruikt instrument. Het omvat een uitgebreide beoordeling van de activa, waaronder onroerend goed, apparatuur, inventaris en immateriële activa.

Principes voor nauwkeurige waarderingen

Welke veronderstellingen maak ik?
Waarderingen vereisen het maken van veronderstellingen over de toekomstige prestaties van het bedrijf. Onnauwkeurige of onrealistische veronderstellingen kunnen leiden tot misleidende waarderingen. Bijvoorbeeld, het waarderen van een bedrijf met een nieuw product in ontwikkeling vereist realistische veronderstellingen over marktomvang, adoptiegraad en prijsstelling.

Gebruik ik meerdere methoden?
Verschillende waarderingsmethoden bieden verschillende perspectieven op de waarde van een bedrijf. Het combineren van meerdere methoden kan een uitgebreidere en nauwkeurigere waardering opleveren. Bijvoorbeeld, voor een volwassen bedrijf kan het combineren van DCF met de Price-to-Earnings (P/E) multiple methode een meer afgeronde beoordeling opleveren.

Wat weet ik over het bedrijf?
Een grondig begrip van het bedrijf dat gewaardeerd wordt, inclusief de financiële prestaties, het management, het concurrentielandschap en de dynamiek van de sector, is van vitaal belang voor accurate waarderingen.

Wat is de kwaliteit van de gegevens?

De nauwkeurigheid van een waardering hangt sterk af van de kwaliteit van de gebruikte gegevens. Onvolledige, verouderde of onbetrouwbare gegevens kunnen leiden tot onnauwkeurige waarderingen of een andere methode noodzakelijk maken.

Belangrijke factoren bij de keuze van methoden

Doel van de waardering
Het identificeren van het doel van de waardering is essentieel omdat dit bepaalt welke methode gebruikt moet worden. Verschillende doeleinden vereisen verschillende benaderingen van het waarderingsproces.

Beschikbaarheid van gegevens
De hoeveelheid en kwaliteit van de beschikbare gegevens kan de waarderingsmethoden die gebruikt kunnen worden beperken. Als er beperkte financiële gegevens beschikbaar zijn, is de inkomstenbenadering mogelijk niet haalbaar.

Ondernemingsfase
De fase van de onderneming kan de keuze van de waarderingsmethode beïnvloeden. Startups kunnen een meer kwalitatieve en toekomstgerichte benadering vereisen, terwijl bedrijven in een later stadium kwantitatieve methoden kunnen gebruiken.

Economische omstandigheden
Economische omstandigheden spelen ook een rol bij de keuze van waarderingsmethoden. Tijdens economische groei kunnen op inkomsten gebaseerde methoden geschikt zijn, terwijl tijdens een recessie op activa gebaseerde methoden geschikter kunnen zijn.

Conclusie

Het kiezen van de juiste waarderingsmethode vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren, waaronder het doel van de waardering, de beschikbaarheid van gegevens, de fase van het bedrijf en de economische omstandigheden. Een goed begrip van deze elementen, in combinatie met de principes van accurate waardering, zal je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen in de complexe wereld van bedrijfswaardering. 

Als je meer wilt weten over het kiezen van waarderingsmethoden, download dan onze whitepaper voor meer informatie over dit onderwerp.
 

Gerelateerde artikelen