Bedrijfslasten woningcorporaties gedaald

Woningcorporaties hebben hun bedrijfslasten verder naar beneden gebracht. De beïnvloedbare bedrijfslasten daalden in 2015 met 8,5 procent; gemiddeld 70 euro per huurwoning, in totaal een verlaging van 190 miljoen euro.

Het aantal betaalbare woningen steeg met 0,6 procent, dat gelijk staat aan 11.000 woningen. Nieuwe huurders zijn meer tevreden dan vorig jaar.

Dit blijkt uit de derde Aedes-benchmark, waarmee woningcorporaties hun prestaties kunnen meten, vergelijken en verbeteren. Dit jaar nemen 309 corporaties deel aan de Aedes-benchmark. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden (97,5 procent) in de corporatiesector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie.

Bedrijfslasten blijven dalen

In drie jaar tijd verlaagden corporaties hun bedrijfslasten per woning met 172 euro. Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere personeelskosten en lagere incidentele lasten, waaronder minder reorganisatiekosten. Corporaties met meer dan 25.000 huurwoningen hadden in 2015 de laagste bedrijfslasten.

Onderhoud

In 2015 waren de gemiddelde ‘instandhoudingskosten’ per woning zo’n 2.000 euro, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2014. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit kosten voor planmatig onderhoud. Ook woningverbetering, reparaties en onderhoud bij verhuizing van huurders vallen onder instandhouding. Onderhoudskosten en investeringen in woningverbetering zijn sinds dit jaar gekoppeld aan de bouwperiode en het type van de woning. Dit geeft corporaties meer inzicht bij de planning en verbetering van onderhoud.

Gerelateerde artikelen