BDO VS verkast duizenden banen naar India

Accountant geldt in de VS als een saai, matig beloond beroep.

BDO gaat in de VS de omvang van zijn offshore-personeelsbestand verdubbelen naar ongeveer vijfduizend medewerkers. Het gaat om duizenden banen, die hoofdzakelijk naar India gaan. Dit doordat jonge accountants in het eigen land steeds schaarser worden.

BDO heeft in de VS ongeveer twaalfduizend mensen in dienst. Het aantal daarvan dat in lagelonenlanden is gestationeerd bedraagt momenteel tweeduizend. Behalve in India heeft BDO VS ook medewerkers aan het werk in Zuid-Afrika, waar onlangs honderd mensen extra zijn geworven.

De CEO van BDO VS, Wayne Berson, betreurt in de Financial Times dat de groei van het personeelsbestand niet kan plaatsvinden in de Verenigde Staten. Accountantskantoren in de VS worstelen allemaal met tanende belangstelling van jongeren voor de accountancy. Die komt op een moment dat steeds meer babyboomers met pensioen gaan.

Jaarlijks zijn er in de VS ruim 136.000 nieuwe accountants nodig, terwijl de jaarlijkse instroom maximaal 80.000 is. De komende tien jaar zijn er geen tekenen dat deze ontwikkeling ten goede keert. 

BDO is niet het enige accountantskantoor in de VS dat het personeelsbestand uitbreidt buiten de grenzen. Ook de Big Four hebben aanzienlijke personeelsbestanden opgebouwd in met name India. Door het verschil in tijdszones kunnen ze daarmee vierentwintig uur per dag de klant te woord staan. 

Ook in andere landen zijn er offshore activiteiten ontplooid, en niet alleen in India. Zo heeft bijvoorbeeld PwC VS zogenaamde acceleratiecentra opgezet in Maleisië, Argentinië, China, Mexico en de Filippijnen. Deloitte VS heeft evenveel mensen buiten de VS in dienst als in het land zelf. Ook kleinere accountantskantoren in de VS verhuizen de laatste tijd hun werkvloeren naar het buitenland.

BDO in de VS vermoedt dat het vak leidt onder een slechte reputatie. De accountancy in de VS geldt als saai. De beloning kan bovendien niet concurreren met andere beroepen die min of meer gelijkwaardig zijn. CEO Berson van BDO denkt dat jongeren liever consultant worden, omdat ze in de accountancy minder verdienen.
 

Gerelateerde artikelen