BDO: Tekstuele aanpassing voorwaarden btw-vrijstelling heeft mogelijk gevolgen voor praktijk

Een aardig gevalletje van tekstexegese door BDO. Het accountantskantoor keek minutieus naar het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 zoals dat door staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd en komt tot de conclusie dat een kleine tekstuele wijziging die is doorgevoerd van invloed kan zijn op de voorwaarden van de btw-vrijstelling.

Voor een aantal vrijstellingen geldt op dit moment de voorwaarde dat de toepassing van de vrijstelling niet tot een ‘ernstige’ concurrentievervalsing mag leiden. Hierbij gaat het om de vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen, de vrijstelling voor verblijfszorg zoals geboden in verzorgingstehuizen, de vrijstelling voor bepaalde instellingen zonder winstoogmerk, de koepelvrijstelling en de vrijstelling voor fonds wervende activiteiten.

In het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet staat dat per 1 januari 2016 het woord ‘ernstige’ weggestreept wordt, waardoor concurrentievervalsing op zichzelf voldoende kan zijn om de vrijstelling niet meer toe te passen. De staatssecretaris geeft aan dat geen inhoudelijke wijziging wordt bedoeld, maar dat de formulering meer in lijn wordt gebracht met die van de Europese Btw-richtlijn.

Maar BDO is daar nog niet zo zeker van. BDO: ‘Ondanks dat de staatssecretaris geen inhoudelijke wijziging beoogt, denken wij dat deze tekstuele wijziging toch van invloed kan zijn voor de praktijk. Tot 1 januari 2016 kan namelijk betoogd worden dat geen sprake is van een ernstige verstoring waardoor de toepassing van de vrijstelling ruimer lijkt. Per 1 januari zou een ‘niet-ernstige’ concurrentievervalsing voldoende kunnen zijn om gebruik van de vrijstelling te weigeren.’

Gerelateerde artikelen