BDO optimistisch over toekomst Nederlandse maakindustrie

De sector toont veerkracht en het aantal overnames zal dit jaar groeien.

In tegenstelling tot de sombere geluiden over de industrie, is BDO juist optimistisch over de toekomst van de maakindustrie in Nederland. Het optimisme van fabrikanten en het toenemende aantal nieuwe orders stemmen hoopvol voor de rest van het jaar, aldus BDO.

  • BDO ziet dat de maakindustrie veerkracht vertoont na een slechte periode
  • De sector maakt stappen om de concurrentiepositie te versterken
  • Het aantal fusies en overnames zal toenemen in de industrie, een teken van gezondheid
  • Private equity-bedrijven krijgen steeds meer belangstelling voor de sector

“De maakindustrie toont veerkracht en past zich aan de veranderende omstandigheden aan”, schrijft BDO op haar website. “Investeren in innovatie en digitalisering, het aantrekken van nieuw talent en het intensiveren van de samenwerking met ketenpartners zijn cruciale stappen om de concurrentiepositie te versterken.”

Toenemende vertrouwen van fabrikanten

BDO verwacht een toenemend aantal fusies en overnames in de sector. Dit als gevolg van de verwachte groei van de industrie en het toenemende vertrouwen van fabrikanten. Volgens BDO zullen die in de loop van dit jaar leiden tot een toename van het aantal fusies en overnames.

BDO wijst verder op de toenemende belangstelling van private equity-bedrijven in de maakindustrie. Deze stijging onderstreept de aanhoudende interesse van PE-investeerders in de sector. De verwachting is dat de PE-betrokkenheid hoog blijft, onder meer door de consolidatietrend in de markt en de dalende rente.

Betrokkenheid van PE-bedrijven blijft hoog

Hoewel het aantal PE-deals licht daalde ten opzichte van het voorgaande jaar, nam het aandeel van private equity-deals ten opzichte van strategische deals toe van 38 naar 49 procent, meldt BDO. “Deze stijging onderstreept de aanhoudende interesse van PE-investeerders in de sector. De verwachting is dat de betrokkenheid van private equity-bedrijven hoog blijft, onder meer door de consolidatietrend in de markt en de dalende rente.” [Artikel gaat verder na de advertentie voor CFO Day 2024]

Wel houdt BDO een slag om de arm Of de Nederlandse Maakindustrie haar positieve momentum kan vasthouden, moet blijken uit de komende cruciale maanden. “Beleidsmakers en het bedrijfsleven zullen nauw moeten samenwerken om uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten.  Zo kan de industrie een duurzame groei realiseren en een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de Nederlandse economie.”

Gerelateerde artikelen