BDO: grote zorgen om financiën ouderenzorg

Ouderenzorg kan "financieel in een diepe put" belanden.

Volgens BDO Accountants & Adviseurs steeg de omzet in de ouderenzorg 2021 weliswaar met 745 miljoen euro, maar daalde het resultaat met 34 miljoen. Het gaat er volgens de boekhouders de komende jaren bepaald niet beter op worden. Het kantoor begint al bijna te vrezen voor de terugkeer van de meerpersoonskamers, al moeten we dat "niet willen".

Veel geld ging vorig jaar op aan gestegen personeelskosten. "Zo werd 124,6 miljoen euro meer uitgegeven aan inhuur van personeel en werd het eigen personeel door salarisstijgingen en de nieuwe vervroegde uittreedregeling 446,2 miljoen euro duurder", rekenen de boekhouders voor. Het aantal instellingen dat verlies leed, steeg van 77 in 2020 naar 95 vorig jaar.

De zorg voor hulpbehoevende senioren kan de borst nat maken. "De personeelskosten en inkoopkosten van bijvoorbeeld voeding en energie lopen alleen maar op. De extra vergoeding die de overheid in 2023 ter beschikking stelt voor arbeid is nog geen vijf procent. De huidige inflatiecijfers zorgen voor een welhaast onmogelijk in te vullen financieel gat. De almaar stijgende zorgvraag door de dubbele vergrijzing maakt het probleem ook niet kleiner", zegt BDO.

Vanaf 2024 wordt het nog nijpender, denkt de organisatie. "Dan ontvangen instellingen een lagere vergoeding voor rente op leningen en huur- en afschrijvingskosten van vastgoed", legt het kantoor uit.