BDO: Gebruikers beter gediend met nieuwe controleverklaring

BDO heeft ervoor gekozen om al vanaf 1 januari 2016 de nieuwe controleverklaringen af te geven, ongeacht het boekjaar. Een uitzondering hierop zijn controleverklaringen voor specifieke branches, waarbij de (vorm van de) controleverklaring is voorgeschreven in een controleprotocol.

Dit meldt het accountantskantoor in een nieuwsbericht. Onlangs publiceerde de NBA de nieuwe en herziene Standaarden, die van toepassing zijn op boekjaren die afsluiten op of na 15 december 2016. Het eerder toepassen van de nieuwe en herziene Standaarden is toegestaan. BDO: ‘Wij hebben ervoor gekozen om al vanaf 1 januari 2016 de nieuwe controleverklaringen af te geven, ongeacht het boekjaar.’

Volgens BDO is de nieuwe controleverklaring duidelijker dan de oude tekst. ‘Het oordeel van de accountant over het financiële overzicht wordt nu eerst opgenomen in de verklaring. Ook andere teksten in de verklaring zijn beter leesbaar geworden. Onze inschatting is dat gebruikers van controleverklaringen (‘het maatschappelijk verkeer’) beter gediend zijn met deze nieuwe controleverklaring,’ aldus BDO.

Gerelateerde artikelen