Bankenstresstest moet strenger

De huidige bankenstresstest is niet streng genoeg. Niet alle banken waren opgenomen in de test. 

 

De Europese banken hadden vorig jaar strenger getest moeten worden op hun weerbaarheid tegen economische schokken. De risico’s voor het financiële stelsel in de EU kwamen in de zogenoemde stresstest van 2018 onvoldoende tot uitdrukking, schrijft de Europese Rekenkamer in een kritisch rapport.

De rekenmeesters constateerden dat niet alle kwetsbare banken in de EU vorig jaar waren opgenomen in de test, zonder namen te noemen. Ook deugde de geografische spreiding niet. De vijftien landen, waaronder Nederland, waar in totaal 48 banken werden getest, liggen vooral in Noord- en West-Europa. Zwakkere landen kregen met minder ernstige scenario’s te maken, constateerden de controleurs. In het ongunstigste scenario waren de gesimuleerde economische schokken lichter dan die tijdens de financiële crisis in 2008 echt plaatsvonden.

Ze vonden ook dat de Europese Bankautoriteit (EBA) sterk op de nationale toezichthouders vertrouwden bij het ontwerp en de uitvoering van de test. De rekenkamer pleit ervoor dat de EBA haar toezicht op de tests versterkt en daar de middelen voor krijgt.

De EBA werd in 2010 opgericht met als doel de financiële stabiliteit in de EU te handhaven en te zorgen voor een "integere, efficiënte en ordelijk werkende bankensector". In 2011, 2014, 2016 en 2018 heeft ze stresstests verricht waarbij bijvoorbeeld een ernstige recessie, een beurscrash of een verlies van vertrouwen werd nagebootst en de robuustheid van de banken daartegen werd onderzocht. In de test van vorig jaar werd een drie jaar durend economisch ongunstig scenario geprojecteerd met onder meer hoge werkloosheid.

(bron: ANP)

 

Gerelateerde artikelen