Banken mogen klantdata delen tegen witwassen

Transactiemonitoring is beter te doen als banken dat gezamenlijk doen.

In de toekomst mogen banken meer (transactie)gegevens van cliënten met elkaar uitwisselen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Binnenkort stuurt de minister van Financiën een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer. Het maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen tegen witwassen.

Banken zijn al verplicht om verdachte transacties met betrekking tot (deze) misdrijven te signaleren en actie te ondernemen. Zo moeten ze ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten met een hoger risicoprofiel, opsporen en melden. Toezichthouders controleren of banken zich hieraan houden. Volgens de banken is er veel geld gemoeid met de transactiemonitoring. Als er een gezamenlijke monitoring is, zou dat schelen in tijd, energie en kosten.

Ook andere instellingen zoals makelaars, belastingadviseurs, notarissen en advocaten zouden bepaalde informatie moeten gaan uitwisselen in het kader van het cliëntenonderzoek. Daarnaast komt er een verbod voor handelaren op contante betalingen voor goederen vanaf 3000 euro.

De Raad van State is kritisch over het oorspronkelijke wetsvoorstel, blijkt uit een advies dat dateert van januari 2021 maar pas afgelopen juni is gepubliceerd na een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). De adviseur van het kabinet onderschrijft het doel ervan en erkent dat poortwachters zoals banken belangrijk zijn om misbruik van het financiële stelsel te voorkomen. Maar de raad vindt dat enkele maatregelen leiden tot vergaande inbreuken op de vertrouwelijkheid van gegevens van mogelijk miljoenen burgers en bedrijven.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen