Banken houden coronasteun voor gezien

Steun is nauwelijks meer nodig, publicaties hierover stoppen helemaal.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stopt met het regelmatig publiceren van cijfers over coronasteun aan bedrijven. Dit omdat de overheidssteun afloopt en de economie zich grotendeels goed lijkt te herstellen. Banken verwachten een snelle terugkeer naar een gewone bedrijfsvoering. Het economisch herstel zet dit en volgend jaar goed door, aldus de NVB.

Banken houden komende tijd oog voor bedrijven die door het einde van de grootschalige coronasteun van de overheid in de knel komen.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken ondernemers voor een bedrag van in totaal bijna 70 miljard euro aan uitstel van aflossingen en financieringen geholpen, in aanvulling op de steun van de overheid. Daarmee is de bankfinanciering volgens de NVB goed op peil gebleven.

Het merendeel van al dat geld betreft reguliere kredieten. Sinds het begin van de coronacrisis hebben de banken 71.500 ondernemers geholpen aan financieringen. Daarnaast verleenden ze vorig jaar voor ruim 3 miljard euro aan uitstel van aflossingen voor 129.000 bedrijven.

Gerelateerde artikelen