Baker Tilly Berk benoemt twee nieuwe partners

Bij Baker Tilly Berk zijn per 1 januari 2016 twee nieuwe partners benoemd: Carin Welters (Employment Advisory) en Sander van Gelderen (vestiging Goes). De Raad van Commissarissen is uitgebreid met twee externe leden: prof. dr. mr. Peter van der Zanden RA en drs. René Leander RA MBA.

Carin Welters (44) is benoemd tot partner Employment Advisory. Welters behaalde in 1995 haar doctoraal Fiscaal Recht en ging eerst als fiscaliste bij EY en later bij accountantskantoor Van Oers aan de slag. Welters werkt sinds 2001 bij Baker Tilly Berk als arbeidsrechtjurist. Met haar benoeming als partner Employment Advisory wordt zij verantwoordelijk voor de advisering van werkgevers op het gebied van HR, arbeidsrecht, loonheffingen en salarisadvies.       

Sander van Gelderen (43) is benoemd tot partner belastingadviseur. Van Gelderen studeerde fiscale economie en begon zijn carrière bij PwC. Daar ontwikkelde hij zich tot senior manager. In 2007 maakte hij de overstap naar Accon avm. Daar was hij als directeur belastingadvies verantwoordelijk voor de fiscale advisering van mkb-klanten in Zuidwest-Nederland en lid van het landelijk managementteam met onder andere de internationale samenwerking in de portefeuille. Van Gelderen is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de fiscale adviespraktijk van de vestiging Goes van Baker Tilly Berk.  

Uitbreiding Raad van Commissarissen

In het kader van de implementatie van de maatregelen van de werkgroep Toekomst accountantsberoep wordt de Raad van Commissarissen met ingang van 1 januari 2016 uitgebreid met twee externe leden. De RvC bestaat vanaf nu uit Stefan Jansen RA (voorzitter), mr. Bart Bos, prof. dr. mr. Peter van der Zanden RA en drs. René Leander RA MBA. Peter van der Zanden is raadsheer-plaatsvervanger van het Gerechtshof Den Haag en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en voormalig lid Commissie Publiek Belang van Baker Tilly Berk. René Leander is voorzitter van de Raad van Bestuur van Bovemij Verzekeringsgroep NV.

Gerelateerde artikelen