Baker Tilly Berk benoemt Anneke van Zanen-Nieberg RA als bestuursvoorzitter

Anneke van Zanen-Nieberg treedt per 1 maart 2018 aan als de nieuwe bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk. Afgelopen zaterdag is zij door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Baker Tilly Berk benoemd.

Anneke van Zanen-Nieberg RA (53) is na haar opleiding tot registeraccountant via het Nivra (inmiddels NBA) grotendeels werkzaam geweest binnen de Rijksdienst, waar zij diverse functies vervulde. Naast directeur bij de Algemene Rekenkamer, was zij Plaatsvervangend Secretaris Generaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en tot 1 december 2017 leidt zij de Audit Dienst Rijk. In haar vrije tijd is zij bestuurlijk actief in de sportwereld, onder meer als voorzitter van het CTO Metropool, bestuurslid van Special Olympics  Nationale Spelen Den Haag 2020 en als lid van de Sportadviesraad van Den Haag.

Met de benoeming van een externe bestuursvoorzitter beoogt Baker Tilly Berk zijn veranderprogramma en de implementatie van de verbetermaatregelen van het accountantsberoep te versnellen en te verdiepen. Per 1 maart 2018 bestaat de Raad van Bestuur van Baker Tilly Berk uit Anneke van Zanen-Nieberg RA (voorzitter), Marcel Huisman RA en mr. Rob Loves. Van Zanen-Nieberg over haar benoeming bij Baker Tilly Berk: “Voor mij is dit een mooie nieuwe uitdaging waar ik graag mijn energie aan geef”.

Michel de Graaf RA, voorzitter Raad van Commissarissen en partner Audit bij Baker Tilly Berk: “Wij kondigen met veel genoegen Anneke’s benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur aan. Anneke is een deskundig, creatief en enthousiast bestuurder die met een passende mix van zakelijkheid en pragmatisme haar bestuursfuncties bekleedt.”

Ook wijziging in de Raad van Commissarissen
Daarnaast wordt per 1 januari 2018 Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Baker Tilly Berk. Met de komst van Van Lonkhuijzen-Hoekstra wordt de installatie van een geheel uit externe leden bestaande Raad van Commissarissen gerealiseerd, een van de verbetermaatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’. Per 1 januari 2018 bestaat de Raad van Commissarissen uit Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra MBA MCM (voorzitter), prof. dr. mr. Peter van der Zanden RA en drs. René Leander RA. 

Michel de Graaf: “Wij zijn ontzettend trots dat deze beide vakvrouwen hun kennis en ervaring voor Baker Tilly Berk gaan inzetten.”