Autoriteit Persoonsgegevens keurt AVG-gedragscode Data Pro voorlopig goed

De AVG-gedragscode van Nederland ICT, de Data Pro Code, is voorlopig goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De gedragscode is een praktische doorvertaling van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor verwerkers. In de gevallen waar een accountant gedetailleerde instructies uitvoert in opdracht van de klant, treedt de accountant op als verwerker.

De Data Pro Code werd in mei 2018 gelanceerd. Het afgelopen jaar zijn Nederland ICT en de Autoriteit Persoonsgegevens actief in gesprek gegaan om de code te optimaliseren. De actuele versie van de code is te raadplegen via www.nederlandict.nl/data-pro-code.

Het besluit van de AP is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 augustus. De komende 6 weken kan men op- of aanmerkingen op dit besluit insturen. Daarnaast richt Nederland ICT een orgaan op dat toezicht houdt op naleving van de code. Vanaf het moment dat dit toezichthoudend orgaan is geaccrediteerd door de AP, is de Data Pro Code de eerste goedgekeurde AVG-gedragscode in Nederland.

In de AVG is opgenomen dat brancheorganisaties een bijzondere rol kunnen vervullen voor hun achterban: zij zijn de aangewezen organisaties om gedragscodes te ontwikkelen. Artikel 40 van de AVG zegt dat vertegenwoordigers van een bepaalde branche, en dat zijn wij als Nederland ICT, de mogelijkheid hebben om dergelijke gedragscodes ter goedkeuring voor te leggen aan de toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkers die zich houden aan de Data Pro Code, kunnen dit aantonen door zich te laten certificeren. Deze Data Pro certificering werd in mei 2019 gelanceerd. Inmiddels zijn de eerste bedrijven gecertificeerd.

Certificering houdt concreet in dat een externe auditor toetst hoe het is gesteld met het Data Pro Statement van het bedrijf. Ook doet de auditor een risico-analyse en toetst hij de antwoorden van het bedrijf op diverse privacy-issues. Ieder bedrijf dat geslaagd is, ontvangt het Data Pro Certificate en wordt opgenomen in het Data Pro register.