Automatisering als oplossing voor personeelstekort

Inmiddels heeft een meerderheid van de bedrijven in Nederland last van de krappe arbeidsmarkt.

Kleine en grote bedrijven vissen deels in dezelfde personeelsvijver, waarbij het kleinbedrijf het onderspit delft als het aankomt op een loonstrijd. Een oplossing om de personeelskrapte ook op de langere termijn het hoofd te bieden is het investeren in nieuwe technologie en automatisering, zodat efficiënter kan worden gewerkt. Kleinere bedrijven doen dit echter minder snel dan grote bedrijven, terwijl dit juist ook voor deze bedrijven volop mogelijkheden biedt.

Bedrijven vissen deels in dezelfde vijver
Uit een enquête van het ING Economisch Bureau onder bestuurders van ruim 1.000 bedrijven blijkt dat circa tweederde van de bedrijven – zowel groot als klein – in Nederland inmiddels kampt met een tekort aan personeel. Kleine (5-50 werkzame personen), middelgrote (50-250 werkzame personen) en grote bedrijven (250 en meer werkzame personen) vissen deels in dezelfde personeelsvijver. Waar het kleinbedrijf vooral  moeite heeft om middelbaar opgeleid personeel aan te trekken, hebben (middel)grote bedrijven voornamelijk moeite met het aantrekken van hoger opgeleid personeel.

Kleinbedrijf heeft minder ruimte voor loonsverhoging
Indien er een loonstrijd losbarst vanwege de krappe arbeidsmarkt delven kleinere ondernemers het onderspit tegenover de grote bedrijven. Minder dan de helft van de ondervraagde kleinere bedrijven stelt de financiële ruimte te hebben voor een extra loonsverhoging (bovenop de al afgesproken loonsverhogingen en eventuele cao-verhogingen). In het grootbedrijf geeft meer dan de helft van de bedrijven aan financiële ruimte te hebben voor een loonsverhoging.

Technologie als alternatief voor personeel
Bij gebrek aan geschikte kandidaten kiezen vooral kleinere bedrijven er voor om werknemers met een ander werkverleden in te zetten en zelf op te leiden. Volgens bijna de helft van de ondervraagde grote bedrijven is dit voor hen minder eenvoudig te realiseren. Zij kiezen daarom vaker voor technologie en/of machines als alternatief voor personeel.

“De verwachting is dat de arbeidsmarkt ook de komende jaren krap blijft, door zowel de economische groei als de vergrijzing”, stelt Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Het is daarom ook voor kleinere bedrijven belangrijk dat ze niet alleen investeren in de ontwikkeling van medewerkers, maar ook in automatisering, zodat op de langere termijn efficiënter kan worden gewerkt. Doordat technologie steeds goedkoper wordt biedt dit ook kansen voor het kleinbedrijf. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van een QR-code in de horeca, waarmee klanten via een app zelf hun bestellingen kunnen doorgeven en afrekenen.”

[avg-advertorial slug=”bent-u-op-zoek-naar-talentvolle-financials”] 
 

Gerelateerde artikelen