‘Automatische dwangsom voor te laat betalende overheidsorganisaties’

Wanneer een ondernemer langer dan 30 dagen moet wachten voordat een gemeente een rekening betaalt, moet de gemeente automatisch een dwangsom gaan betalen aan de ondernemer. Daarvoor pleiten de Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Kees Verhoeven (D66). Mulder en Verhoeven doen hun voorstel vandaag tijdens een overleg met minister Henk Kamp van EZ over bedrijfslevenbeleid.

De hoogte van de dwangsom zou bijvoorbeeld 1 procent van het factuurbedrag per dag kunnen bedragen. Dat zou betekenen dat wanneer de gemeente een rekening van 1000 euro 10 dagen te laat betaalt, de overheid in totaal 1100 euro moet betalen aan de ondernemer. De dwangsom moet voor alle overheidsorganisaties gaan gelden.

Agnes Mulder: ‘Door late betalingen komt de liquiditeitspositie van vooral mkb’ers en zzp’ers onder druk te staan, is hun kasstroom onvoorspelbaar, en de ruimte om slechte maanden op te vangen, of om juist snel investeringen te doen, te klein. De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Betalingen door overheden moeten op tijd gebeuren.’

Volgens MKB Nederland lukt het de helft van alle gemeenten niet om aan de norm te voldoen waarbij 90 procent van de rekeningen binnen 30 dagen wordt betaald.

Sinds 2013 moeten overheden uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de rekening betalen. Een ondernemer mag een boete in rekening brengen wanneer de rekening te laat wordt betaald. Het is echter niet realistisch om te verwachten dat ondernemers dit zelf bij hun opdrachtgever in rekening gaan brengen. D66 en CDA willen daarom dat de overheid die te laat de rekening voldoet, automatisch een dwangsom betaalt. De ondernemer hoeft daar niet apart om te vragen. Bovendien pleiten beide partijen ervoor dat de norm van 90% van de rekeningen die binnen 30 dagen wordt betaald, wordt verhoogd naar 95%.

Gerelateerde artikelen